สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ "

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ
  ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2559

ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2559

ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
 
“สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารม
ีอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 15.04 น.
  ประมวลภาพวันสหกรณ์แห่งชาติ
100 ปีสหกรณ์ไทย สกลนคร
ศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีเปิดงานมหกรรมข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ณ ลานเอนกประสงค์ ตรงกันข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารสกลนคร แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
  เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการพระราชดำริฯ
ลุ่มน้ำก่ำตอนบนให้เข้มแข็งด้วยวิธีการสหกรณ์
ณ ศาลากลางบ้านยางอาด ตำบลโคกก่อง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
     
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันศกร์ที่ 11 มีนาคม 2559
  ช.ส.ค. จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2559
     
 
 
 

 
 

บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
naphoradio WiFi  
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง 65/7 Mbps.
- รับติดตั้งระบบ WiFi ในและนอกสถานที่
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- บริการ Wifi รายวัน รายเดือน เริ่มที่ 390บ/ด
  webmaster@naphoradio.com
บริการทุกวัน
โทร. 089 8633349
วิทยุนาโพธิ์ิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.  
-รับทำสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา
  ราคามารตฐาน
-ให้เช่าเหมาเวลา รายชั่วโมง รายเดือน
-รับเปิดสปอตต้นชั่วโมง/ในรายการวิทยุ
-รับถ่ายทอดเสียงงานพิธีและทำวิทยุออนไลน์
ออกอากาศทุกวัน
naphoradio@gmail.com
โทร.0898633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com

 
 

บริการดาวน์โหลด
แบบประเมินผลงาน - คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ความรู้ด้านต่างๆ นำเสนอแบบ.ppt
สารวันสหกรณ์สากล 2015
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
รายงานประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายใหม่สหกรณ/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน........จำกัด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
 
 
 
  
 
 
 

 
 

เกี่ียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น FM.88.25 MHz.        
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.
(หยุดวันเสาร์)                            
ประวัติและความเป็นมา สหกรณ์เครดิตฯนาโพธิ์125 จก.
สมาชิกของเรา
 
รวมประกาศต่างๆ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
เพื่อนบ้านสหกรณ์
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ท่าแร่พัฒนา จำกัด
         
 
 

 
 

 
 

 
 

sk5
 
 

 
 

           
 
 

 
 

สด อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล เวลา 06.00-07.00 เว้น พฤหัสบดี และวันอาทิตย์
ข่าวข้น คนของแผ่นดิน เวลา 12.00-14.00 น. ทุกวัน


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 
 
 
 
     
     
 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว

โดย ปสน.
 
 
 
 
"รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา"

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2016-05-01
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550