"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันอาทิตย์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
     
     

 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 

 

การประชุมคณะกรรมการและนายประยูร จารุวัฒนสิทธิ์
นักวิชาการชำนาญการ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เพื่อหารือและกำหนดวันอบรมสมาชิกผู้ซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการปฏิบัติงาน
กล่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125
เดือนกันยายน 2556
และวันอาทิตย์ต้นเดือน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556
 


 
 


 

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง ศศ.บ เรียบเรียง

 

ประวัติความเป็นมาของบ้านม่วง หมู่ที่ 10

บ้านม่วงตั้งอยู่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่กว่า
100 ปีตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ มีลำห้วยทางทิศตะวันออก พอได้ทำการเกษตร ชวาบ้านรุ่นแรกที่อพยพมาอาศัยได้เรียกหมู่บ้านว่า บ้านม่วงตุมแย ต่อมาได้มีการย้ายหมู่บ้านและได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่คือ บ้านม่วง    

ที่ตั้ง พร้อมแผนที่สังเขป

บ้านม่วงหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกนคร ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์
ประมาณ 5 กิโลเมตร   อาชีพ ชาวบ้านม่วงประกอบอาชีพหลักทำนา  

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน คือวัดนาดอกไม้ เป็นส่วนศูนย์ร่วมจิตใจของชาวบ้านม่วง หมู่ 10  

ลักษณะทั่วไป

 • เนื้อที่ 1 , 160 ไร่ใช้ทำเกษตร 1 , 600 ไร่
 • จำนวนครัวเรือน 160 ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรทั้งหมด 739 คน(ชาย 336 คน หญิง 403 คน)

  ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านม่วงหมู่ที่ 10 ด้านตะวันออกมีลำห้วยกลางจนลำห้วยปากอั้น ด้านตะวันตกมีถนนรอบหมู่บ้าน โดยทั่วไปจะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนวา ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกพอประมาณและฤดูร้อนอากาศจะร้อนมาก    

สภาพทางเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ย2 , 000 บาท/ปี/คน
 • ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนาใช้เนื้อที่ 15ไร่ /ครัวเรือนจากเนื้อที่ทั้งหมด 1 , 160ไร่ คิดเป็น100 % ของพื้นที่ทั้งหมด
 • ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ข้าวหอมมะลิ มะเขือเทศ เป็นต้น
 • มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีเส้นทางคมนมคมในการขนส่งตลอดปี

    สภาพสังคม


 • สภาพบ้านเรือนบ้านขาไก่มีความมั่นคงถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเรียบและถูกสุขลักษณะครอบครัวมีความอบอุ่น
 • ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง
 • เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ
  15-60 ปีอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่
 • บ้านม่วงได้รับการดูแลเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเป็นอย่างดีในหมู่บ้านม่วงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกใหม่ที่ตั้งขึ้น
  และในหมู่บ้านและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

  ประเพณี/เทศกาลประจำปี/วัฒนธรรม

ประเพณีชาวบ้านม่วงหมู่ 10 จะจัดงานบุญประเพณีเภราภิเศกขึ้นในเดือนเมษายน เพื่อรำลึกถึงพ่อแม่ที่ตายและญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นบุญประเพณีของหมู่บ้านที่เคยทำติดต่อกันมา

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน - กาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/หรือสถานที่ท่องเที่ยวในหมู่บ้าน/ชุมชน -

สถานที่พักในชุมชน - การเดินทางไปหมู่บ้าน

ใช้ทางหลวงสกนคร-นครพนม ถ้าท่านใช้ทางสกกลนครมาถึงนาโพธิ์เลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ
2 กิโกเมตร ก็ถึงแล้วบ้านม่วงอยู่ขวามือ หมู่ 10 ซ้ายมือ หมู่ 5

 

กลับหน้าหลัก10 สังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
บ้านเณรฟาติมาท่าแร่
อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่
อารามกลาริส กาปูชิน    ท่
าแร่

โรงเรียนคาทอลิก
มิสซังท่าแร่ขห
นองแสง
เซนต์ยอแซฟยานนาวา
เซนต์ยอแซฟสกลนคร
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
เซนต์ยอแซฟนาแก
เซนต์ยอแซฟศรีสงคราม
เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 
แนะนำ
สภาพระสังฆราช
บีอีซี ท่าแร่
วัดสองคอนมุกดาหาร
สื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย


 ลิงค์อื่นๆ
ประเพณี-ฒนธรรม
สมัครงาน
รวมฟ้าผ่า
 find IP addresses

เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
           
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2013-12-16
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th