"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.

เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.

นาโพธิ์น้อย ม.7
หอกระจายข่าว

 
 

 

 


ประวัติและผลงาน

ชื่อ นายประสงค์ เนืองทอง   อายุ 48 ปี  
เกิด วันพุธที่ 13 สิงหาคม ค. ศ.1965 ( พ. ศ.2508)
ณ บ้านเลขที่ 11/2 บ. นาโพธิ์ ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร

ที่อยู่ปัจจุบัน

74 ม. 11 บ. นาโพธิ์ ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210
    โทร 0-4276-9204 ,042 769265

เป็นบุตรคนที่ 3
ของ คุณพ่อเปลี่ยนสมัย และคุณแม่น้อย เนืองทอง
มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 6 คน หญิง 4 คน ดังนี้

               1. นางพรเพชร   ผิวตะศาสตร์
               2. นางจิตสุภา     เนืองทอง
               3. นายประสงค์   เนืองทอง
               4. นางดวงใจ      จันทะคุณ
               5. นายอภิชัย      เนืองทอง
               6. นายนันทวัน    เนืองทอง
               7. นายวิทยา       เนืองทอง
               8. นายสัญญา     เนืองทอง
               9. นายสายัญ      เนืองทอง
              10. น.ส.วรรณิดา   เนืองทอง                     
การศึกษา

ประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1976 (2519)
ระดับ 4 ( ป.6- ม.3) โรงเรียนผู้ใหญ่ท่าแร่วิทยา ท่าแ ร่ สกลนคร 1983 (2526)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ สกลนคร 1986 (2529)
อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ( การบริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฎสกลนคร 1994 (2537)
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฎสกลนคร 1996(2539)
            ศาสนา คริสต์ (คาทอลิก )ชีวิตสมรส

สมรสกับ  นางพรพิมล เนืองทอง
( สกุลเดิม เอกสะพัง)
ป.5/19 บ้านปฎิรูป อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม 47150)

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2532
 

มีบุตร - ธิดา จำนวน 2 คน
           1. นางสาวมัลลิกา  เนืองทอง

         คติพจน์ “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

 
  2. ด.ช.ภีรพัฒน์     เนืองทอง

   
 
 
ประสบการณ์ - การทำงาน


ฝึกจัดรายการวิทยุ ครั้งแรก ที่สถาบันราชภัฏสกลนคร ปี 2536
ควบคุมโดย ผศ.พชร  มีกลาง

ขอบคุณนายแพทย์อำนวย กาจีนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสุมาลย์ ในครั้งนั้น
อนุมัติและสนับสนุนให้ผมได้ศึกษาต่อที่นี่


จัดรายการวิทยุ รอบดึก ช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น.
โดยความเมตตาอนุเคราะห์ของ
นายชูชาติ วัฒนศักดิ์ หัวหน้าสถานีวิทยุ อสมท. สกลนคร 2538

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผอก.โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ปี 2541
ผู้ส่งให้ก้าวสู่อาชีพนักจัดรายการ และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

หลังลาออกจากการทำงานที่โรงพยาลกุสุมาลย์


Hong Kong 2006
ภูุผาเทิบ สกลนคร


ฟังบางเพลงที่แต่งเองและี่บันทึกไว

 นาโพธิ์ถิ่นภูไท
 ภูไทสัมพันธ์
 ภูไทใจช้ำ
Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows of the Wold
Chaina

 

 

 

 

 

 

 


Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ซิสเตอร์
สังวาลย์ เนืองทอง


ซิสเตอร์
นวลมณี ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์
ส่องแสง ถิ่นวัลย์


ซิสเตอร
โลซาแห่งลีมา
รัตนากร มะหัตกุล
เซอร์
วรรณา เนืองทอง


ฟังเพลงกับ....
หนุ่มน้อย คนภูไท
นาโพธิ์ถิ่นภูไท
ภูไทสัมพันธ์
ภูไทใจช้ำ

เยือนสิงคโปร์

20 กันยายน 2012

รสชาดโจ๊กกบหม้อดิน

ที่ Lavender สิงคโปร์

วันชื่น-คืนสุข

Sheraton Tower Singapore
22 กันยายน 2
012

เที่ยวเกาะมหาสนุก

Sentosa 21 กันยาย 2012   

naphoradio WiFi ติดตั้ง
ชุดเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกล10-30 กิโลเมตร

ส่งไปที่ศูนย์ฯวังสวนกล้วย
เมื่อ ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556


 

เกี่ยวกับวิทยุ


 
 
เพื่อนบ้านของเร

โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชนจังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

108 อาชีพ

ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 
 

 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2016-12-27
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550