www.naphoradio.com : FM 88.25 MHz. "วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ"
"วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz. "รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
 

ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
 


อัตราค่าบริการ-เช่าเวลา-โฆษณารายการวิทยุของเราวันนี้

เวลา
ราคาเหมาจ่ายรายเดือน รวมภาษีแต่ไม่รวมค่าโอน วิทยุนาโพธิ์ิืเรดิโอ FM 88.25 MHz.
04.00-07.00 น
3,500 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
04.00-07.00 น
4,000 บาท/ด ทุกวัน
05.00-07.00 น.
4,500 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
08.00-17.00 น.
4,000 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
08.00-17.00 น.
5,000 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
19.00-22.00 น.
3,000 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
19.00-22.00 น.
3,500 บาท/ด ทุกวัน
19.00-22.00 น.
4,000 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
สปอตต้นชั่วโมง 3,500 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
หมายเหตุ : ออกอากาศตั้งแต่ 04.00-22.00น. หากมีรายการพิเศษ ถ่ายทอดเสียง จะงดรายการในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดเสียง และราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 


ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
วันพุธที่่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด

 เมื่อ 23 สิงหาคม 2017/2560
คณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด 
ออกหน่วยบริการสมาชิกและรับสมัครสมาชิกใหม่ที่บ้านขาไก่
ม.6 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งต้องของพระคุณ ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ มันอินทร์ เป็นอย่งยิ่ง
ที่อำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ จนมีสมาชิกใหม่วันนี้ จากบ้านขาไก่ 22 คน

นำโดย นางพรพิมล เนืองทอง ประธานกรรมการ 
นายสุพจน์ ลอยพิลา รองประธานกรรมการดำเนินการ 
นางโฉมยงค์ ถิ่นวัลย์ ประธานฝ่ายการศึกษา 
นายถนอม ผิวตะศาสตร์ ประธานฝ่ายเงินกู้ 
นายประสงค์ เนืองทอง (หนุ่มน้อย คนภูไท) ที่ปรึกษาสหกรณ์ อาสาสมัครและวิทยากร 
นางสมพร ศรีพลพา จิตอาสาสหกรณ์
นางเริงฤดี ศรีพลพา จิตอาสาสหกรณ์
ขอขอบคุณพี่น้องชาวขาไก่ทุกท่าน
และขอต้อนรับสู่ครอบครัวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด
ของเราด้วยความยินดียิ่ง

*****************************

 

ติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมล่าสุดของเรา ที่นี่

 

คือความหวัง คือพลัง คือความทรงจำที่งดงาม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
วัน ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด

 พิธีตื่นเฝ้าปัสกา เสกน้ำ-เสกไฟ
วัดคาทอลิกนาโพธิ์ วันนี้ 15 เมษายน 2507วันนี้ 15 เมษายน 2017
คุณพรพิมล เนืองทอง พร้อมพี่ตั้น แม่บ้าน พัชเจริญ รุจีรัตน์
ร่วมเลี้ยงอาหารเที่ยงวัน เด็กค่ายคำสอน
วัดคาทอลิกนาโพธิ์
ร่วมกับชาวคุ้มกลางและเยาวชน
ที่เตรียมพิธีมิสซาตื่นเฝ้าปาสกาคืนนี้ และสมโภชปาสกาพรุ่งนี้


วันปีใหม่ไทยของเราปีนี้
13 เมษายน 2560ประชุมเชิงปฎิบัติการ
“สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ”
ณ สำนักงานสหกรณ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพธิ์ 125 จำกัด

วันที่ 5 เมษายน 2560

นายประสงค์ เนืองทอง สื่อมวลชนสกลนคร
ตัวแทน วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz.
และวิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25MHz.
ร่วม โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

"บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างความปรองดองในสังคม"
โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ประธานในพิธี
เมื่อวันศุกร์ 17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันศุกร์ 17 มีนาคม 2560
17/03/2017
 
มิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดและฉลองความเชื่อประจำปี
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ชมภาพชุดที่ 1 การแสดงต้อนรับ
ชมภาพชุดที่ 2 มิสซาขอบพระคุณ
                  โอกาสฉลองวัดและฉลองความเชื่อประจำปี

ชมภาพชุดที่ 3 พิธีเสกอาหาร เปิดโรงทานบริการ
11 ตุลาคม 2559
11/10/2016
คริสตชนชาวนาโพธิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัย

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์
27/11/2016
 
มิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดและฉลองความเชื่อประจำปี
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ชมภาพชุดที่ 1 การแสดงต้อนรับ
ชมภาพชุดที่ 2 มิสซาขอบพระคุณ
                  โอกาสฉลองวัดและฉลองความเชื่อประจำปี

ชมภาพชุดที่ 3 พิธีเสกอาหาร เปิดโรงทานบริการ
11 ตุลาคม 2559
11/10/2016
ขอรับใบอนุญาตวิทยุ ขอมี ขอใช้
แจ้งเปลี่ยนผังรายการวิทยุ และเปลี่ยนแปลหน้าเว็บเป็นวิทยุประเภทบริการทางธุรกิจ
เมื่อ 13 ตุลาคม 2559
13/10/2016
 
นายประสงค์ เนืองทอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมิติประสบการณ์
ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ)
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศุนย์ กศน.อ.กุสุมาลย์
11 ตุลาคม 2559
11/10/2016
ยื่นคำร้องคัดค้านข้อมูลพิกัดตั้งสถานีวิทยุ
ณ สำนักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
22 กันยายน 2559
22/09/2016
 
เล่าเรื่องเมืองท่าแขกและร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์
แขวงคำม่วน (ท่าแขก) สปป.ลาว
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016/2559
16/09/2016
 
 
 
   
 
 
 
                            naphoradio youtube
                                        (กล้อง1)
        (หากไม่เป็นปัจจุบัน ให้กดเลือกที่ "ถ่ายทอดสด")

 

 

                           psnstudio youtube
                                        (กล้อง2)
        (หากไม่เป็นปัจจุบัน ให้กดเลือกที่ "ถ่ายทอดสด")
 
 
 
 

 
 
ารางการออกอากาศฯ   

 
 


Listen Download

ฝากข้อความ-ขอเพลง


 
 

พระคัมภีร์2017            เด็กดี วันนี้ในอดีต กองทุนกู้ยืมเพื่อก
อุตุนิยมวิทยา สำนักงาน กสทช.

ผู้สนับสนุน

 
 
Radio Online ลูกค้า

วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.


วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.

สีเปินเวินเรดิโอ-บ่าวอ๊อฟ โคราช

มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.

วิทยุเต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.

วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
 

ชมภาพ วันสงกรานต์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
2017   2016   2015   2014    2013    2012    2011  2010


รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos
Radio Online เพื่อนบ้าน
เว็บผู้อุปการะคุณ
หจก.เลิฟ เรดิโอ
ร้านยิ่งเจริญ-บ่าวอ๊อฟ โคราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง นครพนม
     
ปีที่-32-ฉบับที่-18-สัปดาห์ที่-3-เทศกาลปัสกา-30-เม.ย.-6-พ.ค.17
  พิธีมิสซา ชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
29 เมย 2017-อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
ประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด แจ้งผลงานเมื่อสิ้น ม.ค.2560
พิธีมิสซาปลงศพ พ่ออุ้ยเลิศ เปโตร กองศรี ประตู ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว


       
             
   
รสชาดโจ๊กกบหม้อดิน

ที่ Lavender สิงคโป
วันชื่น-คืนสุข

Sheraton Tower Singapore
22 กันยายน 2
012

เที่ยวเกาะมหาสนุก
Sentosa 21 กันยาย 2012   
           

บทกวี" วัยกับเวลา...และการเดินทางของชีวิต"  โดย ปสน.
กลับมาอีกครั้ง หนุ่มๆ สาวๆ มัธยมปลาย
ปี 2529 ซ.ย. ท่าแร่ สกลนคร
เมื่อ 2 พ.ย. 2556

หนังสืออนุสรณ์ ม.6
โรงเรียนเซนต์ยอเซฟท่าแร่ สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2529

หนังสืออนุสรณ์
วิทยาการจัดการ รุ่น 9
สถาบันราชภัฎสกลนคร1996(2539)

           
ชาวนาโพธิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ เมื่อครั้งจบ ม.6
ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร


ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
             

         
         
     
           
         

 


 
 

 
 

" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.comwww.free-counter-plus.com
Update 2017-09-27Date -->Date -->Date -->Date -->
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550