วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"

 
 
 
 
 
 


    
 
 
 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง


 
 
 
 


 
 
   

ฟังสรุปข่าวประจำวัน ย้อนหลัง
ข่าวข้น คนภูไท สดทุกวัน 11.00-12.00 น. เว้นวันอาทิตย์
-วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz. สกลนคร และ
-วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50 MHz. สกลนคร
www.naphoradio.com, www.genesis.in.th

 

 สรุปข่าวเด่น ในแบบฉบับภูไท
ข่าวข้น คนภูไท เสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  ********************************************************************************************

 

 

สรุปข่าวเด่น ในแบบฉบับภูไท
ข่าวข้น คนภูไท พุธที่ 22กุมภาพันธ์ 2560
  ********************************************************************************************

 

 

สรุปข่าวเด่น ในแบบฉบับภูไท
ข่าวข้น คนภูไทอังคา์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
  ********************************************************************************************


สรุปข่าวเด่น ในแบบฉบับภูไท
ข่าวข้น คนภูไท เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
  ********************************************************************************************

 

สรุปข่าวเด่น ในแบบฉบับภูไท
ข่าวข้น คนภูไท จันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
11.00-12.00 น.เว้นอาทิตย์
-วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz. สกลนคร และ
-วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50 MHz. สกลนคร

www.naphoradio.com, www.genesis.in.th

  ******************************************************************************************** 
               
 
 
               
 

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 8ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
13.00-14.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 7ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล.
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 6 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล.
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 5 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น.
วันที่ 4 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
 
               
 
สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล.
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 3 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-13.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล.
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 2 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-13.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น.
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
 
               
           
สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 30 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
 
               
 
สรุปข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น.
วันทร์ที่ 30 กันยายน 2558

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 29 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

 ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดยประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 27 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 28 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ


ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดยประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 27 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ


สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 26 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

 
               
 
ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 26 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-13.00 น. 25 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz. สกลนคร

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล.
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 25 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 24 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ

สรุปข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 22 กันยายน 2558

สรุปข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 20 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
 
               
 
สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 19 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 19 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 17 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 15 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 15 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 14 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร
 
               
 
สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
13.00-14.00 น. 13กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-13.00 น. 13 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 12 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 12 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 11 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 11 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร
 
               
 

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 11 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
โดย ประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 10 กันยายน 2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 10 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 9 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 8 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้นคนของแผ่นดิน
โดยประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 7 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร
 
               
 

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
06.00-07.00 น. 07/08/2558
โดย ประสงค์ เนืองทอง
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz. สกลนคร

สรุป ข่าวข้นคนของแผ่นดิน
โดยประสงค์ เนืองทอง
12.00-14.00 น. 5 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดย ประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 04/08/2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz. สกลนคร

สรุป ข่าวข้นคนของแผ่นดิน
โดยประสงค์ เนืองทอง
12.00-13.00 น. 3 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวข้นคนของแผ่นดิน
โดยประสงค์ เนืองทอง
12.00-13.00 น. 1 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร

สรุป ข่าวอรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล
โดยประสงค์ เนืองทอง
06.00-07.00 น. 1 ก.ย.2558
วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.สกลนคร
 
 
 
   
ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
ประสงค์ เนืองทอง
FM 88.25 Mhz.
12.00-14.00 น.
31 สิงหาคม 2558

ข่าว อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
ประสงค์ เนืองทอง
FM 88.25 Mhz.
06.00-07.00 น.
30 สิงหาคม 2558

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง
FM 88.25 Mhz.
06.00-07.00 น.
29 สิงหาคม 2558

ข่าวข้น คนของแผ่นดิน
ประสงค์ เนืองทอง
FM 88.25 Mhz.
12.00-14.00 น.
28 สิงหาคม 2558

ข่าว อรุณสวัสดิ์กุสุมลย์มณฑล
ประสงค์ เนืองทอง
FM 88.25 Mhz.
06.00-07.00 น.
28 สิงหาคม 2558

 
 
 
 
ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร.

10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ อุดมการณ์ยังคงเดิม
FM 88.25 MHz.
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"

ข้อคิดโอกาสฉลองวัดนาโพธิ์
จาก พระคุณเจ้า
หลุยส์ จำเนียน สันติสุขนิรันดร์
15 กุมภาพันธ์ 2015

กฎหมายน่ารู้
"ความผิดอาญา
ฐานปลอมแปลงเอกสาร"
5 กุมภาพันธ์ 2015

สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม
ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ เมื่อครั้งจบ ม.6
ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร
5 พฤศจิกายน 2014
 
                 
 
ลุงแซก ซอลายโส้
ศิลปินจิตอาสา พรศิริ ขันบรรจง
14 กันยายน2014


เพลง ของดีกุสุมาลย์
ศิลปิน จิตอาสา นิ้วก้อย กรรณิการ์
14 กันยายน 2014

การเล่นสะโลอ๊อหรือสะลา
'งานประเพณีชาวไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์
14 มกราคม2014


ความหมายและวิธีการเล่นสะโลอ๊อหรือสะลา
ของชาวไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์
19 มกราคม2014


ชื่นชมยินดี 25 ปี ชีวิตสงฆ์
คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ 
3 สิงหาคม 2013


 
                   
 
 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว

โดย ปสน.
 
  
 

ซิสเตอร์
สังวาลย์ เนืองทอง


ซิสเตอร์
นวลมณี ถิ่นวัลย์
ซิสเตอร์
ส่องแสง ถิ่นวัลย์


ซิสเตอร
โลซาแห่งลีมา
รัตนากร มะหัตกุล
เซอร์
วรรณา เนืองทอง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 11/2557
เมื่อ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2557

วันพ่อ ปี 2557 ครอบครัวของเราปีนี้
ขาดสมาชิกครอบครัวคนเดียว อยู่ต่างจังหวัด นอกนั้นอยุ่กันครบ
เราเริ่มกราบพ่อช่วงสายๆ ของวันที่ 5 ธันวาคม
และ ทานเลี้ยงเล็กๆ
จนถึงเย็น ท่ามกลางรอยยิ้มของทุกคน

ตลาดเย็น ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ครั้งที่ 39
เมื่อ พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1
โครงการทำความดีเชิดชูบูชาพ่อ 2557
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมที่ 2
โครงการทำความดีเชิดชูบูชาพ่อ 2557
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557


นายประสงค์ เนืองทอง คณก.
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุสุมาลย์
ครั้งที่ 2/2557
เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557


ประมวลภาพกิจกรรมตลาดเย็น ตลาดพอเพียงโพธิ์ ครั้งที่ 38
พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ประชุมวิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
มีมติจัดงานวันพ่อ ทำความดีเชิดชูบูชาพ่อ
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ดังนี้


ประมวลภาพบรรยากาศตลาดเย็น
ตลาด พอเพียงโพธิ์ทอง ครั้งที่ 37
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย. 2557

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วม
ในการป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบ
บในระดับจังหวัดสกลนคร

เมื่อ 14 พ.ย.2557

ประมวลภาพบรรยากาศตลาดเย็น
ตลาด พอเพียงโพธิ์ทอง ครั้งที่ 34
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย. 2557ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อ 8 พ.ย.2557กิจกรรมเวทีฟรัคอนเสิร์ต
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 Mz.

เมื่อ 1 พ.ย. 2557

พิธีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014

พบปะ ม.6 ซ.ย.ท่าแร่ รุ่น 29
เมื่อศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
คืน 31 ตุลาคม 2014


พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
คืน 30 ตุลาคม 2014


มติทีี่ประชุม คณก.วิทยุ
อนุมัติงบประมาณ เดือนละหมื่น

เพื่อการจัดกิจกรรมวิทยุ ทุกเดือน
ตลอดปีนี้ และ ตลอด ปี 2558


ตลาดพอเพียงโพธิ์ิ์ทอง
ตลาดเย็นครั้งที่ 31  

เมื่อ 23 ตุลาคม 2557


สวดเดือนแม่พระที่บ้าน
และวันเกิด

22 ตุลาคม 2557


การระงับคดี การขอมี ขอใช้ีเครื่องส่งวิทยุ
การขอทำเครื่องส่งวิทยุขอตั้งวิทยุ ประเภทบริการชุมชน ในนามกลุ่มคน

เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2557
พร้อมยื่นขอต่ออายุปถึง ธันวาคม 2558


ชมภาพ
บรรยากาศตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ครั้งที่ 30
เมื่อ 16 ตุลาคม 2557

มอบสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
โดยนายประสงค์ เนืองทอง ประธานฯ
มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกคลอดบุตร
เมื่อ 14 ตุลาคม 2557

รวมประกาศและระเบียบต่างๆ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด


ประมวลภาพตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ตลาดเย็น ครั้งที่ 29


เมื่อ 9 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมารดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 9/2557 อนุมัติเงิน ฯลฯ


เมื่อ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557ประมวลภาพตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ตลาดเย็น ครั้งที่ 28


เมื่อ 2 ตุลาคม 2557

ประชุมและโอนกิจการจากกลุ่ม
เป็นกิจการสหกรณ์


เมื่อ วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
ประมวลภาพตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ตลาดเย็น ครั้งที่ 27 )


เมื่อ 25 กันยายน 2557

สรุปและตรวจสอบบัญชีเพื่อโอนกิจการ
จากกลุ่มไปเป็นสหกรณ์
ของ สค.นาโพธิ์ 125 จำกัด


ระหว่าง 22 - 23 กันยายน 2557


ประชุมคณะกรรมการบริหารและผุ้ก่อตั้งวิทยุ
ครั้งที่2/2557 มีมติ
1 พ.ย. 57 ดนตรีการกุศล
งานวันพ่อ10ปีวิทย 1 ธ.ค.57


ณ วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์ิืเรดิโอ
เมื่อ 21 กันยายน 2557

รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
และดำเนินการตามขั้นตอน
เพื่อการกระจายเสียง


เมื่อ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงาน กสทช.


ส.ค.นาโพธิ์ 125 จำกัด
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเป็นวิทยากรเครือข่าย
ด้านการสหกรณ์ตามคู่มือ

เมื่อ 18 สิงหาคม 2557

ติดตามขอรับใบเสร็จและใบอนุญาต
ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซ 8


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

ประมวลภาพ วันแม่ ปี 2014/2557 

ชมย้อยหลัง ปี 2556 
ปี 2555  ปี2557 หน้า2


ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชาวนาโพธิ์ ณ วัดคาทอลิกนาโพธิ์


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557


ประกาศสรุปผลการดำเนินงาน
เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557


ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่19
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง


เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557


ประชุมกลุ่มคริสตชนพื้นฐาน คุ้มทางรถ
บ้านนายถนอม นางพรเพชร ผิวตะศาสตร์


ี่ 28 กรกฏาคม 2557

ทดลองเลี้ยงปลาในนาข้าว

25 กรกฏาคม 2557
    ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่ 6
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี
ตำบลนาโพธิ์

หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557


ประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นาโพธิ์ 125 จำกัด
แจ้งผลการดำเนินงานระดับกลุ่ม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557
(วันอาทิตย์ต้นเดือน)


ตลาดเช้า และตลาดเย็น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557
เวทีและบรรยากาศตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ที่นาโพธิ์ เมื่อ 1 พฤษภาคม 2557

ขอขอบคุณ ศิลปิน ครูเพลงและพิธีกร
แดน ดวงตะวัน, หรั่ง มงคล อาจารย์โย
บ่าวยะ ชมรมคนรักศิล พระอาจารย์ประถม:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กทม.


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557/2014


ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์
การระดมทุนเพื่อบูรณะฯ
ยอดฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุม

องค์พระธาตุเชิงชุม เมื่อ 24 ม.ย.2557


แนะนำปุ๋ยอินทรีย
์ตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
กระสอบละ 400 บาท

สอบถามและสั่งซื้อได้ที่
089 863 3349


ประมวลภาพ
พิธีล้างเท้าอัครสาวกพิธีเฝ้าศิล
ที่วัดนาโพธิ์ 2014


เมื่อวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
17 เมษายน 2557ตลาดพอเพียงโพธิืทอง
ทุกเย็นวัน พฤหัสบดี
ตลาดเช้าทุกวันที่ 1 ของเดือนชมประมวลภาพ พิธีรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ วันสงกรานต์
ณ ศาลาวัดคาทอลิกนาโพธิ์


อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันอาทิตย์ีที่ 13 เมษายน 255
7

ชมประมวลภาพ พิธีแห่ใบลาน
วัดคาทอลิกนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการบริหาร

ออกหน่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
และรับสมัครสมาชิกใหม่ณ
ที่ทำการผู้ใหญ่บริสุทธิ์ ผาละพัง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3 บ้านบอน

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557
มอบสวัสดิการ สก.2 แก่สมาชิก
ชมสรุปผลและภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557
วันอาทิตย์ต้นเดือน


ประมวลภาพพิธีเปิดโครงการ
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่เออีซี ตำบลนาโพธิ์

คุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์
ประธานพิธีและที่ปรึกษา
เป็นประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

ประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ ฯ
แจ้งผลการดำเนินงานระดับกลุ่ม
เมื่อสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557

และวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 วันอาทิตย์ต้นเดือ:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::เปิดสอนการใช้โปรแกรมและการสร้างเว็บเพจ
การเชื่อมต่อและส่งข้อมูล ภาพ เสียง วีดีโอ ขึ้นเว็บตัวเอง
การทำ วิทยุ ออนไลน์ และ วิดีโอออนไลน์

และแนะนำการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
7-11 เมษายน 2557
ระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.
รับประกัน ใช้งานได้ 100 %

 

ชมประมวลภาพงาน
"สายสัมพันธ์วันนักข่าว"

สมาคมนักข่าวฯ สกลนคร
เมื่อ 5 มีนาคม 2557ต้องการขายบ้าน 1,500,000.-
ที่ศรีสงคราม จ.นครพนม

รายละเอียด

ร่วมประชุมสมาคมนักข่าวฯ
จังหวัดสกลนคร จัดงานวันนักข่าว
5 มีนาคม 2557

ณศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง

อ.เมือง จ.สกลนคร
บัตรราคา โต๊ะละ ๒,๔๐๐ บาท
สอบถามที่ ๐๘๑-๐๕๑๘๑๑๕:: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ::
นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการ และคณก.ฯ

ร่วมแสดงความอาลัย
นายสมคิด หงษ์ศรีเมือง
สมาชิกเครดิตฯเสียชีวิต
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2557


ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2014


ชมหน้า 1


ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์
14 กุมภาพันธ์ 2014

ชมหน้า
2

บัดนี้ คณะกรรมการฯ
ได้ดำเนินการจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์แล้ว

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556ในชื่อ
“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด”

: ปฏิทินสงฆ์สัมพันธ์
   อัครสังฆมณฑล
   ท่าแร่-หนองแสง ::


ชมการเล่นสะโลอ๊อหรือสะลา
ฟังประวัติความเป็นมา

ของชาวโส้บ้านโคกม่วง
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนครวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557
ผมเลือกใช้ NanoBridge M5-25
เพื่อติดตั้งระบบ ส่ง Wifi
ระยะไกล 4.4 Km.


ประมวลภาพ พิธีฌาปนกิจศพ
คุณพ่อสมวน สุวรรณคำ

(บิดาคุณรัชนี สุวรรณคำ
ผู้ก่อตั้งนาโพธิ์เรดิโอ)

เมื่อ 25 มกราคม 2557


การประชุมใหญ่ครั้งแรก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์
๑๒๕ จำกัด


๒๔ มกราคม ๒๕๕๗


พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โอกาส ทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2557


คุณพ่อ ธัญญา ศรีอ่อน
เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์ ประธานพิธ
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557


ประมวลภาพวันคืนสู่เหย้า
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

เมื่อ 19 มกราคม 2557


การประชุมกลุ่มย่อย บีอีซี
บ้านคุณจันทร์ทิภา วัดแผ่นลำ
สุขสันต์วันปีใหม่ ในคราวเดียวกัน

ประชุมเมื่อ 31 ธันวาคม 2013

มิสซาวันคริสต์มาส
25 ธันวาคม ค.ศ. 2013
และบรรยากาศการส่งมอบ
อาคาร นิจ เนืองทอง
จากนักศึกาามหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต

วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา


Thailand Christmas Festival 2013
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ขอเชิญรับชมบรรยา กาศค่ำคืน
วันคริสต์มาส 23 ธันวาคม ค.ศ. 2013


รับชมภาพการแห่ดาว
จากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ชมภาพโครงการ ทำความดีเชิดชูบูชาพ่อ2554

-โครงการ
- คำมงคล ที่ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก
- ผู้แจ้งความประสงค์จัดตั้งโรงทานปี 2554
-
ประมวลภาพกิจกรรมที่ 1 ศาสนพิธี
 
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554
- สรุปและประมวลภาพกิจกรรมที่ 2 โรงทาน

สรุปผลการประชุมภาคี-เครือข่าย
โครงการทำความดีเชิดชูบูชาพ่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โอกาส ครบ 9 ปี การก่อตั้งวิทยุชุมชน
คนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ อำเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร

ณ ศาลาบ้านูชาคุณ เมื่อ 29 พฤศจิกายน 255
6


สรุปและประมวลภาพงานเชิดชูบูชาพ่อ
และ 9 ปีนาโพธิ์เรดิโอ
กิจกรรมที่ 2 
วาดภาพ ร้องเพลง โรงทาน
หมอลำย้อนยุค 

เมื่อ 8 ธันวาคม 255
6เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชนจังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
      และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
    และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
    สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 
 

 
 
www.free-counter-plus.com
Update 2017-02-25
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550