"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ข้อรำพึงพระวาจาประจำวัน
พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ก้อย กริยา
-เสียงชาวบ้าน

-ชุมชนคนลูกทุ่ง
จันทร์-เสาร์ 10.00-12.00 น.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.
เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.
นาโพธิ์น้อย ม.7
หอกระจายข่าว
 
 ฟังผ่าน Url   http://103.22.182.104:8716

ฝากข้อความ - ขอเพลง


 
 
บริการดาวน์โหลด
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ฉลองวัดนักบุญมารีอามักดาเลนาบ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.นาโพธิ์
 
 
  Movie Online
TV Online
Radio Online
Radio Vatican  
รุ่งอรุณวิทยา
วิทยุรัฐสภา
อสมท.สกลนคร
ดอกคูนเรดิโอ สัมฤทธิ์โปรโมชั่น
พันธมิตร  
วิทยุแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร

ข่าวสาร จาก วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา

ประวัตินักบุญมารีอา มักดาเลนา
และย้อนอดีตภาพฉลองท่านนักบุญ ที่นาโพธิ์

สรุปและประมวลภาพงานเชิดชูบูชาพ่อ และ 9 ปีนาโพธิ์เรดิโอ กิจกรรมที่ 2 วาดภาพ ร้องเพลง โรงทาน   หมอลำย้อนยุค 
เมื่อ 8 ธันวาคม 2556

ประมวลภาพงานมงคลสมรสบิว 2013-11-23
 
 

ทำเนียบผู้ดูแลหอกระจายข่าว ตำบลนาโพธิ์

สถานที่ตั้งและ ผู้ดูแลหอกระจายข่าว ประจำ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย

 

ที่

ชื่อผู้ดูแล

ที่อยู่/สถานที่ติดตั้ง


ปี/หน่วยงานที่ให้งบประมาณ


สภาพการใช้งาน/ เวลาส่งกระจายเสียง

1.

นายบุญส่ง ทิ้งชั่ว

บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2547 ( อบต)

ปกติ

เช้า - เย็น

2.

นายอำพร พูนเพิ่ม

บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 2 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2547 ( อบต)

ปกติ

เช้า - เย็น

3.

นายบริสุทธิ์ ผาละพัง

บ้านบอน หมู่ที่ 3 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2540 ( ส. ส )

ชำรุด

-

4.

นายเตียง ใยปางแก้ว

บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2529( ส. ส)

ปกติ

เช้า - เย็น

5.

นายปรีชา วัดแผ่นลำ

บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน)

ปี 2535 ( ส. ส)

ชำรุด

-

6.

นายบุญเกิด มันอินทร์

บ้านขาไก่ หมู่ที่ 6 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2547 ( อปท)

ปกติ

เช้า - เย็น

7.

นายบุญรัช เนืองทอง

บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2537 ( ส. ส )

ปกติ

เช้า - เย็น

8.

นายบุญเที่ยงพานทองทาง

บ้านเมืองเก่าหมู่ที่ 8 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2537( ส. ส )

ปกติ

เช้า - เย็น

9.

นายบุญเพ็ง แสงพงษ์

บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

ปี 2526 ( ส. ส.)

ปกติ

เช้า - เย็น

10.

นายคำมูล วัดแผ่นลำ

บ้านม่วงหมู่ที่ 10 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2547 ( อบต)

ปกติ

เช้า - เย็น

11.

นายวิทยากร โพธิ์คำ

บ้านนาโพธิ์หมู่ที่ 11 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2547( อปท )

ปกติ

เช้า - เย็น

12.

นายปรีชา ใยปางแก้ว

บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 ต. นาโพธิ์ อ. กุสุมาลย์ จ. สกลนคร 47210 ( ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน )

ปี 2546 ( อบต )

ปกติ

เช้า - เย็น

ประสงค์ เนืองทอง : รวบรวม

ข้อมูล ณ 18 มิถุนายน 2550
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก อบต.นาโพธิ์

 
 
เพื่อนบ้านของเร
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

 โรงเรียนไพศาลวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดฮู
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์ฯ
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านอีกุด
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
โรงเรียนอนุบาลย์กุสุมาลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส.
สนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
อบจ.วัดสกลนคร
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สถานีตำรวจภูธร อ.กุสุมาลย์
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เทศบาลตำบลท่าแร่
เทศบาลตำบลเชียงเครือ

สพท.สกลนคร เขต 1
สพท.สกลนคร เขต 2
สพท. สกลนคร เขต 3
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลกุสุมาลย์
โรงพยาบาลสกลนคร
สำนักงานสาธารณสุขสกลนคร
คลื่นวิทยุระบบ FM.
     และวิทยุชุมชน จังหวัดสกลนคร
    (แยกรายอำเภอและคลื่นความถี่)

คนเขียนเพลง(ทีมงานครูสลา)
108 อาชีพ

ธนาคาร อัตราแลกเปลียน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารไทยพาณิิชย์
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
นาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 นครธน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารเอเชียจำกัด(มหาชน)
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
     ขนาดกลางและขนาดย่อมฯ
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์
ธนาคารธนชาตจำกัด(มหาชน)
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด
      (มหาชน
)
อุตุนิยมวิทยา


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1
ดาวน์โหลดโทรฟรีทั่
วโลก
ส่วนราชการ หน่วยงาน
สำนักพระราชวัง
รัฐบาลไทย
สำนักนายกรัฐมนตร
นักเรียนไทยในสหรัฐฯ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคม
      และความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการท่องเที่ยว-กีฬา
กระทรางเกษตรฯ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัยพากรฯ
     และสิ่งแวดล้อ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์
    และเทคโนโลย
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงเทคโนโลยี
     สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงวัฒนธรรม
สนง.หลักประกันสุขภาพฯ
กรมประชาสัมพันธ์
กทช.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมสรรพากร
สำนักงานสลากกินแบ่งฯ
สำนักงาน ป.ป.ส.
การท่องเทียวฯ
หนังไทยในอดีต
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 
 


 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2014-01-01
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550

www.Stats.in.th