สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ "

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 

 
 

 
ฟังรายการ เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์ ย้อนหลัง

 
 

 
 

บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
naphoradio WiFi  
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง 65/7 Mbps.
- รับติดตั้งระบบ WiFi ในและนอกสถานที่
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- บริการ Wifi รายวัน รายเดือน เริ่มที่ 390บ/ด
  webmaster@naphoradio.com
บริการทุกวัน
โทร. 089 8633349
วิทยุนาโพธิ์ิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.  
-รับทำสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา
  ราคามารตฐาน
-ให้เช่าเหมาเวลา รายชั่วโมง รายเดือน
-รับเปิดสปอตต้นชั่วโมง/ในรายการวิทยุ
-รับถ่ายทอดเสียงงานพิธีและทำวิทยุออนไลน์
ออกอากาศทุกวัน
naphoradio@gmail.com
โทร.0898633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
 

 
 


คริสต์มาสสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
เมื่อวันอาทิตย์ที่27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา พระศาสนจักร์ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ฯ คณะกรรมการสหกรณ์ของเราก็เลือกจัดงานสุขสันต์วันคริสต์มาส ในวันนี้ เพื่อขอพรให้ครอบครัวสหกรณ์ของเรา เป็นแบบอย่างของครอบครัวที่ สนใจ ห่วงใย แบ่งปันและรับใช้ ตามจิตตารมณ์ โดยขอให้เรา ได้มีจิตใจที่เสียสละ ซื่อสัตย์ ยึดผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นสำคัญ ตลอดไป
ขอขอบคุณ คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณพ่อวิมานใจ นาแว่น อาจารย์จิตสุภา เนืองทอง และคุณพ่อธัญญา ศรีอ่อน อดีตที่ปรึกษาสหกรณ์ และคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ


ชมสรุปงาน วันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากลครั้งที่ 19
"ตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแงง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ วันเครดิตยูเนี่ยสากล ครั้งที่ 19
"
นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานพิธี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018


https://www.facebook.com/PSNStudio/videos/2148013331884562/
https://www.youtube.com/watch?v=gnErzcsvmgA

https://youtu.be/9Y-zZLcH_Xs
https://youtu.be/Gnxg-So9hLU
https://youtu.be/BgE_F3SsC4w
https://youtu.be/ixtdDkay0HA
https://youtu.be/JazzGiCxzQM
https://youtu.be/pPexD0ZIFAw
https://youtu.be/N4KoC3VhEEk

กิจกรรมวันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากลครั้งที่ 19
เช้าวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 07.30 น. ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาที่ท่าเรือท่าแร่
https://www.facebook.com/PSNStudio/videos/2145572198795342/
https://www.youtube.com/watch?v=NlfNdAaJ1Ls&feature=share

 


ชมประมวลภาพโครงการฯได้ที่นี่

 

 
  
 

บริการดาวน์โหลด
แบบประเมินผลงาน - คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ความรู้ด้านต่างๆ นำเสนอแบบ.ppt
สารวันสหกรณ์สากล 2015
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
รายงานประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายใหม่สหกรณ/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน........จำกัด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
 
  
 
 
 

 
 

เกี่ียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น FM.88.25 MHz.        
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.
(หยุดวันเสาร์)                            
ประวัติและความเป็นมา สหกรณ์เครดิตฯนาโพธิ์125 จก.
สมาชิกของเรา
 
เพื่อนบ้านสหกรณ์
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ท่าแร่พัฒนา จำกัด
         
 
 

 

 
 

ฝากข้อความ-ขอเพลง


 
 

 

 
 

           
 
 
 
 
 
     
     
 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว

โดย ปสน.
 
 
 
 

" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.comwww.free-counter-plus.com
Update 2021-01-14
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550