" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.
       
  สรุปผลการรับฝากเงินสัจจะ-เงินกู้ ประจำเดือนนพฤศจิกายนนี้
- ฝากสะสมหุ้น-ชำระคืนเงินกู้ ฯลฯ จำนวน 52,438 บาท  รวมยอดเงินหุ้นปัจจุบัน 284,873 บาท รวมสมาชิกทั้งสิ้น 146 คน
2011-08-06
 

บรรยากาศทั่วไป

 

 

ช่วงเช้า สมาชิกทั้งใหม่และเก่า - ผู้มาสอบถามเยอะกว่าทุกครั้ง
ขณะที่กรรมการของเราก็ยังมาบริการไม่ครบทีม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2554
เพื่อพิจารณาเอนุมัติให้สมาชิกกู้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 จำนวน 12 ราย
วงเงินอนุมัติ จำนวน 58,600 บาท