สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ "

 

 
 


สด อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์มณฑล เวลา 06.00-07.00 เว้นวันอาทิตย์

 
 


 
 
 
 

 
 

เกี่ียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น FM.88.25 MHz.        
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 08.30-15.00 น. และทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-14.00 น.
(หยุดศุกร์ และ วันเสาร์)                            
ประวัติและความเป็นมา สหกรณ์เครดิตฯนาโพธิ์125 จก.
สมาชิกของเรา
 
รวมประกาศต่างๆ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
เพื่อนบ้านสหกรณ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หนองห้าง จำกัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองแวงบกไผ่ล้อม จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ท่าแร่พัฒนา จำกัด
         
 
 

 
 

 
 

 
 

sk5
 
 

 
 

           
 
 

 
 

บริการดาวน์โหลด
แบบประเมินผลงาน - คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ความรู้ด้านต่างๆ นำเสนอแบบ.ppt
สารวันสหกรณ์สากล 2015
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
รายงานประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายใหม่สหกรณ/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน........จำกัด
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
 
 
 
 
 
 
 
"รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา"

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2016-11-11
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550