" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
 

การรับสมัครสมาชิกและสะสมหุ้น เดือน กรกฏาคม 2011 (ครั้งที่ 4)
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์(125)

 ณ วิทยุท้องถิ่น คนของแผ่นดิน 74 ม. 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554

 

สรุปสมาชิกใหมเดือนนี้่ จำนวน 8 คน รวมสมาชิกทั้งสิ้น 96 คน   ฝากเงินสะสมหุ้น 30,990 บาท รวมเงินหุ้นปัจจุบันทั้งสิ้น 112,973 บาท
และวันนี้ เปิดให้สมาชิกยื่นกู้เงิน สามัญ1 เป็นวันแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการ ทุกท่าน

พบกันใหม่ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554