www.naphoradio.com "ฟังทุกวัย สุขใจทุกวัน"

" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"

เราจัดทำเพื่อบริการสาธารณะชุมชน
ไม่หวังผลทางธุรกิจ


Online 24 Hrs.

กิจกรรมกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125

  การฝากสะสมหุ้นและเปิดรับผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มใหม่ ่ในเขตบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11
กลุ่มเครดิตยูเนียนนาโพธิ์(125) ที่ วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ เลขที่ 74 ม. 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2554 นี้ เวลา 9.00 น. -14.00 น.
 

 

สรุปผล วันนี้ มีสมาชิกมาสมัครใหม่ จำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน
ยอดหุ้นสะสมวันนี้ จำนวน 26,950 บาท รวมหุ้นสะสมทั้งสิ้น 57,150 บาท

 

 

เสร็จจากการรับฝากและรับสมาชิกใหม่ คณะกรรมการประชุมต่อ โดย เดือนหน้า จะเปิดรับฝากและรับสมาชิกใหม่
ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถ่นายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 14.30 น.

 

   
     
  บรรยากาศการรับสมัคร
สมาชิกกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 วันแรก
2010-04-03
  การประชุม คณะกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์(125)
ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 27 มีนาคม 2554
 
ขอขอบคุณ
คณะวิทยากรพี่เลี้ยงผู้ให้กำลังใจและชาวนาโำพธิ์
ที่ร่วมก่อตั้ง-เป็นกรรมการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์
เมื่อ 23 มีนาคม 2554 ณ วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
(3 เมษายน นี้ จะเริ่มสมัคร สมาชิกอย่างเป็นทางการ )


ฝากข้อความ-ขอเพลง " รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "


วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM.103.75 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย
Webmaster@naphoradio.comwebboard   สมุดเยี่ยม  ติดต่อเรา  Call : 66 042 769265