" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"


   ประมวลภาพกิจกรรมของเรา เริ่มมาตั้งแต่ ต้นเดือนเมษายน จนถึง 20 พฤษภาคม 2012
   (กิจกรรมเยอะ ต้องรวมครั้งเดียวขอรับ 555555)

 

สร้างที่ทำการชั่วคราวกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 ที่บ้านประธานกลุ่มฯ
ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงของกลุ่ม และเพื่อความมั่นใจของสมาชิก

 

 

ปุ๋ยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาถึงกลุ่มแล้ว 20 เมษายน 2555

 

คณะกรรมการฯ เตรียมรับปุ๋ย ท่ามกลางแดดที่แผดแสงจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกในหมู่บ้าน เริ่มทยอยมารับปุ๋ย โดยผู้ใหญ่บ่้าน ม.11 ประกาศเสียงตามสายให้ในบ่ายวันนั้น

 

ประธานกลุ่มฯ ลองลุยสักตั้ง ทดลองกำลังที่ไม่เคยได้ใช้
ได้ผลเกินคาด คืนนั้น นอนหลับแบบไม่รู้ตัว ตื่นสายอีกต่างหาก (แบบว่า 40 กระสอบ ยกคนเดียว)

 

 

 

 

 

นับดีๆ นะพี่ แสนกว่าบาทเชียวนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปุ๋ยเคมี จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด ที่สมาชิกกลุ่มเราสั่งซื้อเพิ่มอีกแสนกว่าบาท

 

 

 

 

 

ออกแรงขนช่วยสมาชิกที่ทยอยมารับปุ๋ยไป

 

 

 

ประชุมกรรมการชุดใหม่ เสาร์ที่ 5 พ.ค. 2555

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคม 2555

 

 

 

 

ยอดวงเงินสมาชิกยื่นขอกู้เกือบสองแสนบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการฯต่อ
อนุมัติเงินให้กู้ ทุกราย ก่อนใช้ระเบียบใหม่ เดือนหน้า

 

 

 

 

 

นัดสมาชิกรับเงินกู้