" รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่น ไทยเจริญ "  วิทยุชุมชน คนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25 MHz.
 74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์
 อ.กุสุมาลย์
จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
ตารางการออกอากาศฯ ฟังข้อรำพึงจากพระวาจาประจำวัน ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
 วันและเดือนในรอบปี

 
   เยือนสิงคโปร์ 20 กันยายน 2012
   ตอนที่1 วันเดินทาง

 


วัตถุประสงค์การไปเยือน

เจ้จิตสุภา ฝากบ้าน ฝากไอ้โค้กกับลุงอิ๊ดผู้นำส่ง ก่อนขึ้นเครื่อง ที่นครพนม

ตา-ยาย ไปส่งปอล ที่ท่าอากาศยาน นครพนม

 


บ่าย 2 โมง ครอบครัวของเรา นั่งเครื่องจากนครพนม สู่ สุวรรณภูมิ

 

 

เจ๊จิตสุภา นำทีม ตามด้วยน้องปอล และเจ้พรพิมล ผม(มือกล้อง)

ไปก่อนนะคร๊าบบบบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

น้องปอล วิ่งสำรวจห้องผู้โดยสาร

 

รับกระเป๋า รอต่อเครื่อง - สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

คุณนายนิดหน่อย -มาส่ง -เป็นจ้าภาพอาหารมื้อเย็น

 

 

Check in ก่อนไปทานอาหาร

 

 

สามสาว สามสวย (พูนแหล่ววววว)

 

 

 

 

 

เกลี้ยงจาน

 

ทางไปขึ้นเครื่อง - สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

ก่อนถึง Gate ขึ้นเครื่องไปสิงคโปร์

 

 


 
คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน
เพื่อความสะดวกต่อท่านผู้โดยสารในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอแนะนำท่าน ดังนี้

1. ก่อนเข้ารับการตรวจบัตรโดยสารหรือเช็คอิน (Check-In)
นำของเหลว เจล และสเปรย์ หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์เกินกว่า 100 มิลลิลิตร
รวมทั้งวัตถุแหลมคม ทุกชนิดใส่ในกระเป๋าสัมภาระที่จะผ่านเช็คอินเพื่อลำเลียงส่งขึ้นเครื่องบิน
หากต้องการนำ ของเหลว เจล สเปรย์ ถือติดตัวขึ้นบนเครื่องบิน ของเหลวนั้น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
โดยต้องนำใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสแบบ Zip-Lock ขนาด 20x20 เซนติเมตร (มีจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน) ผูโดยสาร 1 คน ต่อ 1ถุง
ปริมาณของเหลวเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร (หรือ 1 ลิตร)
ผู้โดยสารที่มีอาวุธปืนต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารและแยก
เครื่องกระสุน ณ สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้
ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำพาสารหรือวัตถุอันตรายทุกชนิดไปกับเครื่องบิน
ไม่ว่าจะบรรทุกไปกับสัมภาระที่เช็คอินหรือนำติดตัว ขึ้นเครื่องบิน

2. เมื่อ Check-In เสร็จแล้ว
เมื่อผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเช็คอินเสร็จแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
(Passport Control) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน
(Gate) C1-C10 และ D1-D4 ให้เข้าช่องทางตรวจหนังสือเดินทางด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Row K-L
ส่วนผู้โดยสารที่ต้องขึ้นเครื่องบินที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน (Gate) D5-D8, E1-E10, F1-F6
และ G1-G5 ให้เข้าช่องทางตรวจหนังสือเดินทางด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Row T-U

3. การตรวจค้น
เมื่อผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้ว ผู้โดยสารจะเข้าสู่ขั้นตอน การตรวจค้น เพื่อการรักษาความปลอดภัย เริ่มจากการ
เตรียมบัตรโดยสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ให้ผู้โดยสารนำกระเป๋าที่ถือติดตัวใส่ถาดเพื่อเข้าเครื่อง X-Ray หากท่านใดมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop)
เสื้อแจ็กเก็ต เข็มขัด และถุง Zip-Lock บรรจุของเหลวให้แยกต่างหากและใส่อีกถาดหนึ่งเพื่อเข้าเครื่อง X-Ray
ผู้โดยสารอาจถูกขอให้ถอดรองเท้า เพื่อนำไปตรวจด้วยเครื่อง X-Ray ทั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมรองเท้ากระดาษ พร้อมทั้งถาด
ใส่รองเท้าไว้ให้บริการ
สำหรับตัวผู้โดยสารให้เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ ผู้โดยสารท่านใดที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker)
หรือกำลังตั้งครรภ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ด้านหน้าจุดตรวจค้นเพื่อผ่านเข้าช่องทางเฉพาะ และรับการตรวจค้นร่างกายด้วยมือ
ผู้โดยสารที่เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแล้วเกิดสัญญาณเตือน ผู้โดยสารต้องเดินกลับออกไป เพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งว่า
ยังมีสิ่งของ ที่เป็นโลหะ หลงเหลืออยู่หรือไม่ หากพบว่ามีให้นำสิ่งของใส่ ลงในถาดที่จัดเตรียมไว้ผ่านเครื่อง X-Ray
และเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ เป็นครั้งที่ 2
กรณีที่ผู้โดยสารเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะเป็นครั้งที่ 2และยังมีสัญญาณเตือน เจ้าหน้าที่จะเชิญให้ผู้โดยสารพักรอในพื้นที่
ที่จัดไว้ และ เจ้าหน้าที่ตรวจค้นจะมารับไปทำการตรวจค้นร่างกาย เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องตรวจจับโลหะส่งสัญญาณ
เมื่อผู้โดยสารได้รับการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระทุกขั้นตอนแล้ว จะสามารถไปรอขึ้นเครื่องบินได้
ผู้โดยสารที่ปฏิเสธการตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระหรือการตรวจค้นร่างกายและปฏิเสธที่จะปฏิบัติ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดตรวจค้น เ
พื่อไปขึ้นเครื่องบิน
 
     
     

ตอนที่ 1 การเดินทาง      ตอนที่ 2 ไป กินโจ๊กกบ ตอนที่3 เที่ยวเกาะมหาสนุกSentos

ตอนที่ 4 วันชื่น คืนสุข


 
 

 

 
     
ขอขอบคุณที่พัก-อาหารและการเดินทาง

ขอขอบคุณข้อมูล
http://www.suvarnabhumiairport.com/security_information_th.php
 
 

 

 
 
www.free-counter-plus.com
Update
2012-09-28
เริ่มใช้เมื่อ
7 ธันวาคม 2550
 
 

"รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา"
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM.88.25 MHz. 74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204
Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved

พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com  ,psnstudio@gmail.com