"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"

สรุปข่าวประจำวัน โดย ประสงค์ เนืองทอง
รายการ อรุณสวัสดิ์กุสุมาลย์ มณฑล

วันพุธที่ 19 พ.ย. 2557 แรม 13 ค่ำ เดือน 12   
เวลา 06.00-07.00 น.เว้นวันพฤหัสบดี ถึง วันอาทิตย์

 สุพจน์ ลอยพิลา
  รายการ สาระน่ารู้จาก กศน./หนึ่งตำบลหนึ่งชุมชนในฝัน ช่วง คนกันเอง

  รายการ สาระน่ารู้จากเทศบาล/
เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วงคนกันเอง
  พบกันทุกวัน 13.00-15.00 น.

  น้องก้อย กริยา
  รายการ -เสียงชาวบ้าน , -ชุมชนคนลูกทุ่ง

                            พบกันทุกวัน 10.00-12.00 น.

 เมฆ เมืองนคร
  รายการ ลูกทุ่งสนธยา ,เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
                        พบกันทุกวัน 18.30-20.00 น.

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 
 
 
บริการดาวน์โหลด
สารวัดท่าแร่ 23 -29 พ.ย.57
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก ตอน ศักดิ์ศรีของคน อาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 23
สารวัดท่าแร่ปีที่29 ฉบับที่46 เทศกาลธรรมดา16-22 พ.ย.57
   
วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ ได้ผ่านขั้นตอนการตั้งวิทยุแล้ว ข้อมูลและแบบที่ต้องใช้มี
บริการดาว์นโหลดแบบและตัวอย่าง ขอทำ ขอมี และขอตั้งวิทยุ ที่นี่
แบบหนังสือขอให้รับรองตั้งเสาวิทยุุจาก-อบต
แบบหนังสือรับรองแบบและอนุญาตตั้งเสาวิทยุ จาก อบต
แบบหนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี
คําขอใบอนญาตุ ค้า / ซ่อมแซม / ทํา / นําเข้า / นําออก
ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือเครื่องหมายฯ
       ตัวอย่างหน้าแรก   หน้าหลัง
 
     MovieOnline1
Radio Online jpsradio เต่างอยเรดิโอ
Radio Vatican  
รุ่งอรุณวิทยา
วิทยุรัฐสภา
อสมท.สกลนคร
ดอกคูนเรดิโอ สัมฤทธิ์โปรโมชั่น
พันธมิตร วาริชเรดิโอ
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ
     และโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร
วิทยุแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร    ฟังข่าว
florafm-ฟลอร่ามิวสิค
สถาบันพุทธวจนวังสวนกล้วย
พระวาจา ปี 2014
วัดนักบุญ มารีอามักดาเลนา นาโพธิ์
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
 
 
ประมวลภาพบรรยากาศตลาดเย็น
ตลาด พอเพียงโพธิ์ทอง ครั้งที่ 37
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ย. 2557
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วม
ในการป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบ
บในระดับจังหวัดสกลนคร
โดย ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชก่ารจังหวัดสกลนคร ประธานพิธี
สื่อมวลชน ในเขตจังหวัดสกลนคร
เข้าร่วมโครงการประมาณ 40 คน
ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมหนองหาร
เอลลิแกนท์ อำเภอเมือง จ.สกลนคร
เมื่อ 14 พ.ย.2557
กิจกรรมเวทีฟรีคอนเสิร์ต
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 Mz.

เมื่อ 1 พ.ย. 2557
พิธีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014

ประมวลภาพงานมงคลสมรสบิว
2013-11-23


รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam   Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos
 
 

 
 

     

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วม
ในการป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบ
บในระดับจังหวัดสกลนคร

เมื่อ 14 พ.ย.2557

ประมวลภาพบรรยากาศตลาดเย็น
ตลาด พอเพียงโพธิ์ทอง ครั้งที่ 34
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ย. 2557ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนภูพาน
เมื่อ 8 พ.ย.2557กิจกรรมเวทีฟรัคอนเสิร์ต
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 Mz.

เมื่อ 1 พ.ย. 2557

พิธีมิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2014

พบปะ ม.6 ซ.ย.ท่าแร่ รุ่น 29
เมื่อศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557


พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
คืน 31 ตุลาคม 2014


พิธีมิสซาปิดเดือนแม่พระ
สุสานวัดคาทอลิกนาโพธิ์
คืน 30 ตุลาคม 2014


มติที่ประชุมวัน คณก.วิทยุ
ี้ อนุมัติงบประมาณ เดือนละหมื่น

เพื่อการจัดกิจกรรมวิทยุ ทุกเดือน
ตลอดปีนี้ และ ตลอด ปี 2558


ตลาดพอเพียงโพธิ์ิ์ทอง
ตลาดเย็นครั้งที่ 31  

เมื่อ 23 ตุลาคม 2557


สวดเดือนแม่พระที่บ้าน
และวันเกิด

22 ตุลาคม 2557


การระงับคดี การขอมี ขอใช้ีเครื่องส่งวิทยุ
การขอทำเครื่องส่งวิทยุขอตั้งวิทยุ ประเภทบริการชุมชน ในนามกลุ่มคน

เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2557
พร้อมยื่นขอต่ออายุปถึง ธันวาคม 2558

ชมภาพ
บรรยากาศตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ครั้งที่ 30
  เมื่อ 16 ตุลาคม 2557

มอบสวัสดิการสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
โดยนายประสงค์ เนืองทอง ประธานฯ
มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิกคลอดบุตร

เมื่อ 14 ตุลาคม 2557

รวมประกาศและระเบียบต่างๆ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด


ประมวลภาพตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
ตลาดเย็น ครั้งที่ 29


เมื่อ 9 ตุลาคม 2557

ประชุมคณะกรรมารดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 9/2557 อนุมัติเงิน ฯลฯ


เมื่อ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557

ฟังเพลงกับ....
หนุ่มน้อย คนภูไท
นาโพธิ์ถิ่นภูไท
ภูไทสัมพันธ์
ภูไทใจช้ำ

เยือนสิงคโปร์

20 กันยายน 2012

รสชาดโจ๊กกบหม้อดิน

ที่ Lavender สิงคโปร์

วันชื่น-คืนสุข

Sheraton Tower Singapore
22 กันยายน 2
012

เที่ยวเกาะมหาสนุก

Sentosa 21 กันยาย 2012   

naphoradio WiFi ติดตั้ง
ชุดเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกล10-30 กิโลเมตร

ส่งไปที่ศูนย์ฯวังสวนกล้วย
เมื่อ ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556


 

เกี่ยวกับวิทยุ 
 

 
 

" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204

Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2014-11-23
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550