"วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ฟังรายการจากวิทยุออนไลน์
Naphoradio Online 24 Hrs.

สุพจน์ ลอยพิลา
-เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซี่ยน ช่วง คนกันเอง

จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น.

เมฆ เมืองนคร
-ลูกทุ่งสนธยา
-เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์
จันทร์-ศุกร์ 18.00-20.00 น.

นาโพธิ์น้อย ม.7
หอกระจายข่าว

วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz. อยู่ระหว่างจะต้องนำเครื่่องส่งตรวจ

 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง

 

Hearing from backup ฟังรายการหน้า สำรองที่นี่ 
 
บริการดาวน์โหลด
สารวัดท่าแร่ีที่29 ฉบับที่29สัปดาห์ที่16 เทศกาลธรรมดา20-26 ก.ค.14
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คุณพ่อพงศ์เทพ อาทิตย์ที่ 13 ก.ค 57
 

 
MovieOnline1Online 2  
Radio Online  ชมวีดีโอ สดจากห้องส่งนาโพธิ์
Radio Vatican  
รุ่งอรุณวิทยา
วิทยุรัฐสภา
อสมท.สกลนคร
ดอกคูนเรดิโอ สัมฤทธิ์โปรโมชั่น
พันธมิตร วาริชเรดิโอ
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ
     และโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร
วิทยุแห่งประเทศไทย จ.สกลนคร    ฟังข่าว
florafm-ฟลอร่ามิวสิค
สถาบันพุทธวจนวังสวนกล้วย
ข่าวสาร จาก
วัดนักบุญ
มารีอามักดาเลนา

ประมวลภาพงานมงคลสมรสบิว
2013-11-23รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam   Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos
 
  
ประมวลภาพพิธีฉลองนักบุญมารีอา
มักดาเลนา นาโพธิ์

ณ นักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์
.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์จ.สกลนคร

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557


การประชุมคณะกรรมการ
ผู้ก่อตั้งวิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน
นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.

เมื่อ 20 กรกฏาคม 2557

ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่17
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี
ตำบลนาโพธิ์ หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ค. 2557ร่วมประชุม คณก.อาหารและ ผู้ประกอบการตลาด
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร


ณ โรงแรมหนองหาร ดิ แอลลิแกนท์ จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2557 เวลา 09.00-15.00 น.


ประมวลภาพ ตลาดเย็น ครั้งที่15
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี ตำบลนาโพธิ์ หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง

พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557


ประมวลภาพตลาดเย็น ครั้งที่14
ตลาดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงสู่ เออีซี ตำบลนาโพธิ์ หรือ ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง

พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557


ประมวลภาพ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์
วิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร


เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557
ฟังเพลงกับ....
หนุ่มน้อย คนภูไท
นาโพธิ์ถิ่นภูไท
ภูไทสัมพันธ์
ภูไทใจช้ำ

เยือนสิงคโปร์

20 กันยายน 2012

รสชาดโจ๊กกบหม้อดิน

ที่ Lavender สิงคโปร์

วันชื่น-คืนสุข

Sheraton Tower Singapore
22 กันยายน 2
012

เที่ยวเกาะมหาสนุก

Sentosa 21 กันยาย 2012   

naphoradio WiFi ติดตั้ง
ชุดเชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย
ระยะไกล10-30 กิโลเมตร

ส่งไปที่ศูนย์ฯวังสวนกล้วย
เมื่อ ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556


 

เกี่ยวกับวิทยุ 
 

 
 

www.free-counter-plus.com
Update 2014-07-28
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550