อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz."รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ "
 
 

 
 
 
 

บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
naphoradio WiFi  
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง 65/7 Mbps.
- รับติดตั้งระบบ WiFi ในและนอกสถานที่
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- บริการ Wifi รายวัน รายเดือน เริ่มที่ 390บ/ด
  webmaster@naphoradio.com
บริการทุกวัน
โทร. 089 8633349
วิทยุนาโพธิ์ิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.  
-รับทำสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา  ราคามารตฐาน
-ให้เช่าเหมาเวลา รายชั่วโมง รายเดือน
-รับเปิดสปอตต้นชั่วโมง/ในรายการวิทยุ
-รับถ่ายทอดเสียงงานพิธีและทำวิทยุออนไลน์
ออกอากาศทุกวัน
naphoradio@gmail.com
โทร.0898633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
 

อัตราค่าบริการ-เช่าเวลา-โฆษณารายการวิทยุของเรา เร็วๆ นี้
เวลา
ราคาเหมาจ่ายรายเดือน รวมภาษีแต่ไม่รวมค่าโอน วิทยุนาโพธิ์ิืเรดิโอ FM 88.25 MHz.
04.00-07.00 น
3,500 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
04.00-07.00 น
4,000 บาท/ด ทุกวัน
05.00-07.00 น.
4,500 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
08.00-17.00 น.
4,000 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
08.00-17.00 น.
5,000 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
19.00-22.00 น.
3,000 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
19.00-22.00 น.
3,500 บาท/ด ทุกวัน
19.00-22.00 น.
4,000 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
สปอตต้นชั่วโมง 3,500 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
หมายเหตุ : ออกอากาศตั้งแต่ 04.00-22.00น. หากมีรายการพิเศษ ถ่ายทอดเสียง จะงดรายการในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดเสียง และราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 

ติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมล่าสุดของเรา ที่นี่
วันนี้วันครอบครัว
รดนำขอพร คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน์
เราขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไปนะครับ
สรงน้ำ้รูปแม่พระ
และไม้กางแขน ประจำบ้าน
14/04/2016
 
พิธีบูชาขอบพระคุณวันสงกรานต์
วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ
พิธีมอบใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แก่ครอบครัวที่แต่งงานมากกว่า 50 ปี
พิธีผู้ข้อต่อแขนและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เพื่อเป็นการขอพรโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
13/04/2016
ผลการจัดชั้นสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด สหกรณ์ชั้น 2
โดย นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการดำเนินการ
เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เมื่อ 30 มีนาคม 2559
30/03/2016
 
นายประสงค์ เนืองทอง
ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
และนายถนอม ผิวตะศาสตร์ รองประธานฯ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
27/03/2016
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ร่วมเคารพศพ วางพวงหรีด ร่วมอาลัย การจากไปของ สมาชิก
นายสมภาร คาอำกวย อายุ 66 ปี พร้อมมอบสวัสดิการ สก.2
แก่ผู้รับผลประโยชน์
ณ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ 7 ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เมื่อ 23 มีนาคม 2559
23/03/2016
 
นายประสงค์ เนืองทอง
ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิื 125 จำกัด
ร่วมพิธีฌาปณกิจและมอบสวัสดิการ สก.1 สก. 2
แก่ผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกที่เสียชีวิต
นายวิทยา แก้วจันลา อายุ 69 ปี 6 เดือน
ณ เมรุ วัดโพนธาราม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เมื่อ 21 มีนาคม 2559
21/03/2016
การประเมินมิติประสบการณ์ เทียบระดับ
การศึกษา (แบบไต่ระดับ) 2/58

ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกุสุมาลย์
 
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559
06/03/2016
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
29/02/2016
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยู่เนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 2 ครั้งที่ 9/2558
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
21/02/2016
 
วันอาทิตย์ที่ 14กุมภาพันธ์ 2016
14/02/2016
9 กุมภาพัน 2016
9/02/2016
 
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น.
22/01/2016
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลงานสหกรณ์ฯ
12 มกราคม 2016
  สค.นาโพธิ์ 125จัดสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่
สมัครใหม่ ฝากสะสมเงินหุ้น-ฝากเงินทุกประเภท
100 บาท ขึ้นไป ลุ้นโชค ชิงรางวัล
ตั้งแต่ 20 -30 ธันวาคม 2558
และวันอาทิตย์ต้นเดือน 3 มกราคม 2559
ส่งท้ายปีเก่าต้้อนรับปีใหม่ 2016 วิทยุ+สหกรณ์ฯ
31 ธันวาคม 2015-1 มกราคม 2016

  5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งเรา... วันพ่อแห่งชาติ
ครอบครัวของเรา พ่อของเรา
เคารพ- ร่วมมิสซาปลงศพ-มอบสวัสดิการ
สมาชิกเสียชีวิต คุณยาบคำช้า เนืองทอง อยุ 73 ปี
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558
  ประมวลภาพกิจกรรม บรรยากาศ
การจัดกินกรรมลอยกระทง ปี 2558
วิทยุนาโพธิ์ิืเรดิโอ FM 88.25 MHz.
25/11/2015
ประกาศผลการปฏิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จก.

เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2558
  ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 1)
8/11/2015
ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 2 )
8/11/2015
  ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 3)
8/11/2015
ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 4
) 8/11/2015
  ประมวลภาพทอดกฐินโรงเรียนบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
8/11/2015
ชมประมวลภาพวีดีโอกฐินวัดป่าโนนกุง โพนจาน นครพนม
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558
  ประชุมคณก.สหกรณ์ฯ และ แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
ติดตั้งป้ายชื่อด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ
เมื่อ 26 กันยายน 2558
  แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

เมื่อ 1 กันยายน 2558
ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษามหาราชินี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
  ผลการปฎิบัติงาน เมื่อสิ้น ก.ค.58 สค.นาโพธิ์ 125 จำกัด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558
ร่วมระบบมาตรฐานการบริหารจัดการของสหกรณ์เครดิยูเนี่ยน
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
  ฉลองนักบุญมารี มักดาเลนา วัดคาทอลิกนาโพธิ์
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ปรับปรุงใหม่ พร้อมบริการสมาชิก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
(คุณพ่อบุญยัง เอกสะพัง) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2558
ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.2558
ประกาศผลการปฏิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จก
.
เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558
  ประมวลภาพพิธีรับมอบและเปิดอาคารแพทย์แผนไทย รพ.กุสุมาลย์ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ. สสจ.สน. ประธานพิธี
วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2558
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
  ชมภาพชุดที่ 1   ,ชมภาพชุดที่ 2 26/05/2015
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เตรียมปิดปีบัญชี 2557
เตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 22/05/2015
โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
11/05/2015
  โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
27/04/2015
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการโฆษณาฯทางสื่อวิทยุ
จัดโดย สสจ.สกลนคร ณ รร.อิมพิเรียลสกลฯ
24 เม.ย.2558
  ผลการปฎิบัติงานสหกรณฯ์เมื่อสิ้นมีนาคม58 และประชุม คณก.
ชุดที่1 ครั้งที่15/2558
07/04/2015
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า
บ่าย 3 โมง นมัสการกางเขน วัดคาทอลิกนาโพธิ์03/04/2015
  ครบรอบ 1 ปี ของตลาดเย็นหรือคลองถม
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง ทุกเย็นวันพฤหัสบดี
02/04/2015
 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สค.นาโพธิ์ 125 จก.
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 14/255710/03/2015
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการวิทยุชุมชน2558
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ 03/03/2015
  แจ้งผลงานสหกรณ์เมื่อสิ้นเดือน ก.พ.58-งานบริการสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด 01/03/2015
ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์ (หน้า1 ,  หน้า2 )
โดย พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ 14/02/2015
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่1 ครั้งที่ 13/2557
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด 03/02/2015
ประกาศ สค.นาโพธิ์ 125 จก. เมื่อสิ้นเดือน ม.ค.2558
การบริการสมาชิกวันอาทิตย์ต้นเดือน 01/02/2015
  ประมวลภาพงานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 34
สายสัมพันธ์อาเซี่ยน
23/01/2015
รวมประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และ สก5
17/01/2015
  เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม"
ณ ห้องประชุมชั้น3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศเข้าร่วม กว่า 250 คน 17/01/2015
วัดคาทอลิกนาโพธิ์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพฯ โอกาสฉลองวัด
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015
14/01/2015
  สัมภาษณ์สดศิลปิน ฝน ลัดดาวัลย์-จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ทิ้งน้องก็ได้ถ้าใจอ้ายพร้อมน้ำตาสาวลำซิ่ง
13/01/2015
ผมเป็นทหารเด็ก... วันเด็กที่สกลนคร วันเด็ก ปี 2558
10/01/2015
  ประชุมคณก.สค.นาโพธิ์125 จำกัด ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
อนุมัติเงินกู้และการออกหน่วย 06/01/2015
ผูกแขน รับขวัญ ขอพรพ่อแม่ ครอบครัวของเรา
สวัสดีปีใหม่ 2558
01/01/2015
  งานเลี้ยงเล็กๆ ครอบครัวของเรา ลาทีปีเก่า 2557 31/12/2014
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
09/11/2014
  พี่น้องคริสตชนชาวนาโพธิ์ ้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่2
27/12/2014
 
  
 

ตอนที่ 1
บันทึกย้อนหลัง พิธีถวายอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
และฉลอง 130 ความเชื่อแห่งชุมชนท่าแร่
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียน สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
2 พฤษภาคม 2015
ตอนที่ 2
บันทึกย้อนหลัง พิธีถวายอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
และฉลอง 130 ความเชื่อแห่งชุมชนท่าแร่
พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียน สันติสุขนิรันดร์ ประธานพิธี
2 พฤษภาคม 2015
ข้อคิดโอกาสฉลองวัด จาก พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียน สันติสุขนิรันดร์
ประสงค์ เนืองทอง ถอดเสียงบันทึกเป็นภาพ จากการออกอากาศ
วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
โอกาสฉลองวัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
14 กุมภาพันธ์ 2558
สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ
เมื่อครั้งจบ ม.6 ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร
โดย naphoradio studio
ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร.
10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ อุดมการณ์ยังคงเดิม
FM 88.25 MHz. ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
ประวัตินักบุญมารีอา มักดาเลนา Mary Magdalene
22 กรกฏาคม ของทุกปี พระศาสนจักร ฉลองนักบัญมารีอามักดาเลนา
งานประเพณีและการเล่นสลาของชาวไทโล้ อำเภอกุสุมาลย์
ความหมายและวิธีการเล่นสะโลอ๊อหรือสะลา-ของชาวไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์
 
  
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตามนโยบาย คสช.
   
     
 


 
 

 
    สด ถ่ายทอดเสียงพิธีมิสซาจากวัดท่าแร่ สกลนคร


 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง


 
 

 

 
   


 
 

 
 
 
 

 
 

ารางการออกอากาศฯ   

 


รับฟังวิทยุของเราได้ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ที่นี่


 
 

               เด็กดี วันนี้ในอดีต
อุตุนิยมวิทยา สำนักงาน กสทช.
ผู้สนับสนุนของเรา
 
อานนท์สโตร์กุสุมาลย์

 
Radio Online ลูกค้า

วิทยุเต่างอยเรดิโอ FM 89.25MHz.สกลนคร


พีเค เรดิโอ FM 99.75MHz. อำเภอโคน

วิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน FM 98.0 MHz.


วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.

สีเปินเวินเรดิโอ-บ่าวอ๊อฟ โคราช


สนง.หมอลำอิทธิพล ธุรกิจบันเทิง


มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.
 

วาริชเรดิโอ FM 95.75 MHz. by หนุ่ม เมืองยศ

คลื่นฮัก..สีเปิ่นเวิ่น เรดิโอ พังโคน

คลื่นฮัก..สีเปิ่นเวิ่น เรดิโอ
    FM 92 MHz. สว่างแดนดิน

Phumin Radio โดย ดีเจ ภูมินทร์ ลีทอง
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
Radio Online เพื่อนบ้าน
เว็บผู้อุปการะคุณ
หจก.เลิฟ เรดิโอ
ร้านยิ่งเจริญ-บ่าวอ๊อฟ โคราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง นครพนม
บริการ-ดาวน์โหลด  สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-38-สัปดาห์ที่-25-เทศกาลธรรมดา-18-24-ก.ย.-16
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คพ. พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59 ตอน บทภาวนาแปลกๆสารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-31-สัปดาห์ที่-18-เทศกาลธรรมดา-31ก.ค.-6-ส.ค.16
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คพ. พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59 ตอน ทำก่อนแล้วค่อยสอน
สารวัดท่าแร่-ปีที่-31-ฉบับที่-29-สัปดาห์ที่-16-เทศกาลธรรมดา-17-23-ก.ค.16
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 59
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คพ. พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 59
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 59 ตอน การพิพากษาโดยเบาความ
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-28-สัปดาห์ที่-15-เทศกาลธรรมดา-10-16-ก.ค.16
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-27-สัปดาห์ที่-14-เทศกาลธรรมดา-3-9-ก.ค.16
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-26-สัปดาห์ที่-13-เทศกาลธรรมดา-26-มิ.ย.-2 ก.ค.16
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-24-สัปดาห์ที่-11-เทศกาลธรรมดา-12-18-มิ.ย.16
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-12-สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์-20-26-มี.ค.16
สารวัดท่าแร่ปีที่-31-ฉบับที่-8-สัปดาห์ที่-2-เทศกาลมหาพรต-21-27-ก.พ.16
สารวัดท่าแร่ปีที่-31-ฉบับที่-6-สัปดาห์ที่-5-เทศกาลธรรมดา-7-14-ก.พ.16
ชม VDO แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด
Download สารคดีวิวัฒนาการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
สารวันสหกรณ์สากล 2015
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
รายงานประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
คำขวัญวันเด็ก 2558 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันหยุดประจำปี 2558 ของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายใหม่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด
แบบหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ตามกฎหมายใหม่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
 
 


ชมภาพ วันสงกรานต์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
2016   2015   2014    2013    2012    2011  2010


 
 28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร


อยากรู้ว่าบ้านไหน ได้รับคูปองแลกกล่องทีวีดิจิตอลบ้าง
ตรวจเองได้เลยครับ


ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตามนโยบาย คสช.

 
 
 


รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos


 

 
 
 

 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว

โดย ปสน.
 
 

 
 
www.free-counter-plus.com
Update 2022-01-02
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550