www.naphoradio.com : FM 88.25 MHz. "วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ"
"วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz. "รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
 

บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
naphoradio WiFi  
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง 65/7 Mbps.
- รับติดตั้งระบบ WiFi ในและนอกสถานที่
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- บริการ Wifi รายวัน รายเดือน เริ่มที่ 390บ/ด
  webmaster@naphoradio.com
บริการทุกวัน
โทร. 089 8633349
วิทยุนาโพธิ์ิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.  
-รับทำสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา  ราคามารตฐาน
-ให้เช่าเหมาเวลา รายชั่วโมง รายเดือน
-รับเปิดสปอตต้นชั่วโมง/ในรายการวิทยุ
-รับถ่ายทอดเสียงงานพิธีและทำวิทยุออนไลน์
ออกอากาศทุกวัน
naphoradio@gmail.com
โทร.0898633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
 

อัตราค่าบริการ-เช่าเวลา-โฆษณารายการวิทยุของเรา เร็วๆ นี้
เวลา
ราคาเหมาจ่ายรายเดือน รวมภาษีแต่ไม่รวมค่าโอน วิทยุนาโพธิ์ิืเรดิโอ FM 88.25 MHz.
04.00-07.00 น
3,500 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
04.00-07.00 น
4,000 บาท/ด ทุกวัน
05.00-07.00 น.
4,500 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
08.00-17.00 น.
4,000 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
08.00-17.00 น.
5,000 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
19.00-22.00 น.
3,000 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
19.00-22.00 น.
3,500 บาท/ด ทุกวัน
19.00-22.00 น.
4,000 บาท/ด ทุกวัน แถมสปอตทุกต้นชั่วโมง
สปอตต้นชั่วโมง 3,500 บาท/ด เว้นวันอาทิตย์
หมายเหตุ : ออกอากาศตั้งแต่ 04.00-22.00น. หากมีรายการพิเศษ ถ่ายทอดเสียง จะงดรายการในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดเสียง และราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 

เสียงมิสซาและพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่(บางส่วน)
มิสซังท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว
เริ่ม 10.00 น. เมื่อ 16 กันยายน 2016


ติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมล่าสุดของเรา ที่นี่

เล่าเรื่องเมืองท่าแขกและร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์
แขวงคำม่วน (ท่าแขก) สปป.ลาว
เลื่อนชมภาพด้านล่างนี้ได้
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016/2559
16/09/2016
   
 
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลนาโพธิ์
ณ ศูนย์ กศน.ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
13/06/2016
วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
เข้ารับการอบรม วิทยากรเพื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการออกเสียงประชามติ
เมื่อ 13 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมสกลแกรน์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร
10/06/2016
 
เมื่อวันพฤหัสบดี 26 พ.ค.59
26/05/2016
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 2 ครั้งที่ 12/2558 เมื่อ 18 พ.ค.59
18/05/2016
 
13/05/2016
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ กศน.2559
ระหว่าง 2-4 พฤษภาคม 2559
4/05/2016
 
แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
เมื่อสิ้นเดือน เมษายน 2559
4/05/2016
 
 
วันนี้วันครอบครัว
รดนำขอพร คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน์
เราขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไปนะครับ
สรงน้ำ้รูปแม่พระ
และไม้กางแขน ประจำบ้าน
14/04/2016
 
พิธีบูชาขอบพระคุณวันสงกรานต์
วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ
พิธีมอบใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แก่ครอบครัวที่แต่งงานมากกว่า 50 ปี
พิธีผู้ข้อต่อแขนและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เพื่อเป็นการขอพรโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
13/04/2016
ผลการจัดชั้นสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด สหกรณ์ชั้น 2
โดย นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการดำเนินการ
เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด
เมื่อ 30 มีนาคม 2559
30/03/2016
 
นายประสงค์ เนืองทอง
ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
และนายถนอม ผิวตะศาสตร์ รองประธานฯ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
27/03/2016
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ร่วมเคารพศพ วางพวงหรีด ร่วมอาลัย การจากไปของ สมาชิก
นายสมภาร คาอำกวย อายุ 66 ปี พร้อมมอบสวัสดิการ สก.2
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ณ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ 7 ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนครเมื่อ 23 มีนาคม 2559
  นายประสงค์ เนืองทอง
ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิื 125 จำกัด
ร่วมพิธีฌาปณกิจและมอบสวัสดิการ สก.1 สก. 2
แก่ผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกที่เสียชีวิต
นายวิทยา แก้วจันลา อายุ 69 ปี 6 เดือน
ณ เมรุ วัดโพนธาราม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

เมื่อ 21 มีนาคม 2559
การประเมินมิติประสบการณ์ เทียบระดับ
การศึกษา (แบบไต่ระดับ) 2/58
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกุสุมาลย์
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559
  มอบสวัสดิการคลอดบุตร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
มอบและเยี่ยม นางวัฒนา มันอินทร์ สมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่คลอดบุตร ด.ญ.ออมทรัพย์ มันทร์อินทร์ ที่บ้านบอน
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยู่เนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 2 ครั้งที่ 9/2558
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์ ปี2559
ประสงค์ เนืองทอง รวมในนาม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125ฯ
วันอาทิตย์ที่ 14กุมภาพันธ์ 2016
ร่วมประชุมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ปี 2559
“100 ปี สหกรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสกลนคร

9 กุมภาพัน 2016
  ประมวลภาพ
การสัมมนา ทิศทางสภาวิชาชีพสื่อมวลชนในทศวรรษที่ 21
ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลงานสหกรณ์ฯ
12 มกราคม 2016
  สค.นาโพธิ์ 125จัดสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่
สมัครใหม่ ฝากสะสมเงินหุ้น-ฝากเงินทุกประเภท
100 บาท ขึ้นไป ลุ้นโชค ชิงรางวัล
ตั้งแต่ 20 -30 ธันวาคม 2558
และวันอาทิตย์ต้นเดือน 3 มกราคม 2559
ส่งท้ายปีเก่าต้้อนรับปีใหม่ 2016 วิทยุ+สหกรณ์ฯ
31 ธันวาคม 2015-1 มกราคม 2016

  5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งเรา... วันพ่อแห่งชาติ
ครอบครัวของเรา พ่อของเรา
เคารพ- ร่วมมิสซาปลงศพ-มอบสวัสดิการ
สมาชิกเสียชีวิต คุณยาบคำช้า เนืองทอง อยุ 73 ปี
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558
  ประมวลภาพกิจกรรม บรรยากาศ
การจัดกินกรรมลอยกระทง ปี 2558
วิทยุนาโพธิ์ิืเรดิโอ FM 88.25 MHz.
25/11/2015
ประกาศผลการปฏิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จก.

เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2558
  ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 1)
8/11/2015
ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 2 )
8/11/2015
  ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 3)
8/11/2015
ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 4
) 8/11/2015
  ประมวลภาพทอดกฐินโรงเรียนบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
8/11/2015
ชมประมวลภาพวีดีโอกฐินวัดป่าโนนกุง โพนจาน นครพนม
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558
  ประชุมคณก.สหกรณ์ฯ และ แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
ติดตั้งป้ายชื่อด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ
เมื่อ 26 กันยายน 2558
  แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

เมื่อ 1 กันยายน 2558
ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษามหาราชินี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
  ผลการปฎิบัติงาน เมื่อสิ้น ก.ค.58 สค.นาโพธิ์ 125 จำกัด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558
ร่วมระบบมาตรฐานการบริหารจัดการของสหกรณ์เครดิยูเนี่ยน
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
  ฉลองนักบุญมารี มักดาเลนา วัดคาทอลิกนาโพธิ์
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
 
 

 
   
 


ารางการออกอากาศฯ
 
 


ฝากข้อความ-ขอเพลง


 
 

 
 

           เด็กดี วันนี้ในอดีต
อุตุนิยมวิทยา สำนักงาน กสทช.
ผู้สนับสนุนของเรา
Radio Online ลูกค้า

วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.


มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.


ลูกทุ่งวีไอพี FM 106.25 MHz.


สีเปินเวินเรดิโอ-บ่าวอ๊อฟ โคราช


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
Radio Online เพื่อนบ้าน
เว็บผู้อุปการะคุณ
หจก.เลิฟ เรดิโอ
ร้านยิ่งเจริญ-บ่าวอ๊อฟ โคราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง นครพนม
บริการ-ดาวน์โหลด  สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-38-สัปดาห์ที่-25-เทศกาลธรรมดา-18-24-ก.ย.-16
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คพ. พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 59 ตอน บทภาวนาแปลกๆ


คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 59
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คพ. พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 59
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 59 ตอน วางใจในพระเจ้าดีกว่า
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-33-สัปดาห์ที่-20-เทศกาลธรรมดา-14-20-ส.ค.-16สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-31-สัปดาห์ที่-18-เทศกาลธรรมดา-31ก.ค.-6-ส.ค.16
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คพ. พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59 ตอน ทำก่อนแล้วค่อยสอน
สารวัดท่าแร่-ปีที่-31-ฉบับที่-29-สัปดาห์ที่-16-เทศกาลธรรมดา-17-23-ก.ค.16
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ อาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 59
คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ เสียง คพ. พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 59
ห้องรับแขกสภาคาทอลิก อาทิตย์ที่ 17 ก.ค. 59 ตอน การพิพากษาโดยเบาความ
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-28-สัปดาห์ที่-15-เทศกาลธรรมดา-10-16-ก.ค.16
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-27-สัปดาห์ที่-14-เทศกาลธรรมดา-3-9-ก.ค.16
สารวัดท่าแร่ ปีที่-31-ฉบับที่-26-สัปดาห์ที่-13-เทศกาลธรรมดา-26-มิ.ย.-2 ก.ค.16
ชม VDO แนะนำ ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จำกัด
Download สารคดีวิวัฒนาการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
สารวันสหกรณ์สากล 2015
ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
รายงานประจำปี 2557 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
คำขวัญวันเด็ก 2558 โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันหยุดประจำปี 2558 ของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ตามกฎหมายใหม่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125 จำกัด
แบบหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ตามกฎหมายใหม่
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5)
 
 

รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos


 
 

เล่าเรื่องเมืองท่าแขก
และร่วมงานพิธีบวชเป็นพระสงฆ์
วัดคาทอลิกท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว

เมื่อ 16กันยายน 2016/2559

                                                                                                                            โดย ประสงค์ เนืองทอง : สื่อมวลชนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสงก่อนหน้าวันเดินทาง ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา
                   ผมได้รับการประสานจากคุณพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ว่าพระสงฆ์ที่จะบวชใหม่ที่ท่าแขก อยากให้ไปช่วยบันทึกวีดีโอและทำวงจรปิดให้ 
ผมรับปาก และขอให้ขออนุญาตพระคุณเจ้าหลุยน์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ และคุณพ่อวิมานใจ นาแว่น ผู้อำนวยการของผมตามลำดับก่อนด้วย 
สองวันต่อมา พ่อชำนาญบอกผมว่า ได้รับการเห็นชอบจากพระคุณเจ้าให้ไปช่วยงานที่ท่าแขก โดยมีพ่อชำนาญ บัวขันธ์ นำทีม
พร้อมคุณพ่อคำศรณ์ กาแก้ว คุณพ่อสมยศ พาพรมฤทธิ์ คุณพ่อไพศาล ว่องไว คุณพ่ออดิพงษ์ แสนสุริวงศ์ และผม ทีมงาน


ก่อนเดินทางสองวัน ผมกับพ่อชำนาญ บัวขันธ์ ไปสอบถาม ตม. ด่านนครพนม
เรื่องนำกล้องถ่ายทำขนาดใหญ่ไปด้วย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (เพื่อความสบายใจ เพราะกล้องราคาแพง)
วันที่ 15 กันยายน 2559 เราออกจากนครพนมก่อนเวลา 10.00 น.สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 "นครพนม-คำม่วน"
(เพราะ ตม. นครพนม พักเที่ยง 1 ชม. และ ตม . ท่าแขก จะพัก 2 ชม. )
ค่าผ่านทาง คนละ 60 บาท ค่ารถตู้ 1,000 บาท
โดยมี คุณพ่อบุญธรรม จากคำม่วน ขับรมมารับที่วัดหนองแสง นครพนม ซึ่งพ่อชำนาญไปส่งผมที่นั่น

 สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 "นครพนม-คำม่วน"
เปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2554
นโยบายเตรียมความพร้อมรองรับเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน 10 ประเทศหรือเออีซีคุณพ่อสมยศ พาพรมฤทธิ์ กับผม
คุณพ่อไพศาล ว่องไว กับผม
คุณพ่ออดิพงษ์ แสนสุริวงศ์ กับ คุณพ่อไพศาล ว่องไว

คุณพ่อคำศรณ์ กาแก้ว กับกล่องของฝาก

 


คุณพ่อคำศรณ์ กาแก้ว กับผม

 

 ราวบ่ายสองเศษ เราเข้าพักที่โรงแรมวันนิดา คืนละ 500 บาท

 

 

 

 

จากนั้นเราไปกินข้าวมื้อเที่ยงอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมนัก โดยพ่อบุญธรรมและพ่ออดิพงษ์ นำทาง

ก้อยขมกับต้มแซ่บสองชุด
ตามด้วยเครื่องดื่ม“เบยลาว” คนละกะป๋อง รวมหกร้อยกว่าบาท
เจ้าของร้านมาจากเซโปน แจ้งราคาว่า 96,000 กีบ


ถึงวัดคาทอลิกท่าแขกเรารับกาแฟอุ่นเครื่องแล้วเริ่มปฎิบัติงานที่วัดนี้

 

 

 

คืนนี้เราเตรียมอุปกรณ์และทดสอบระบบ
กว่าจะกินข้าวมื้อเย็นก็ปาเข้าสามทุ่ม กว่าจะนอนเกือบเที่ยงคืน

 


เช้าวันใหม่แล้ว ผมผวาตื่นเวลา 06.12 น.
รีบอาบน้ำ แต่งตัวแล้วรีโมท ตั้งค่ารับสัญญาณวิทยุอัตโนมัติ
เวลา 10.00-12.00 น. ที่วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50 MHz.
เวลา 09.00-12.00 น. วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.


 

 

 

ท่าแขก (Tha Kaek) แขวงคำม่วน (Khammuan Province) ประเทศ สปป. ลาว
 

ท่าแขก (ลาว: ທ່າແຂກ) เป็นเมืองเอกในแขวงคำม่วน ประเทศลาว ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง
ตรงข้ามอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เมืองท่าแขก เป็นเมืองศูนย์กลางของแขวงคำม่วน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวมายาวนาน
ในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนัน (พนม) และ อาณาจักรเจนละ
โดยมีเมืองหลวงชื่อว่า ศรีโคตรบูร หรือ ศรีโคตรบอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองบริเวณปากห้วยศรีมังค์
ปัจจุบันคือวัดพระธาตุสีโคดตะบูน และปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ เช่น รอยเท้าไดโนเสาร์บ้านนาไก่เขี่ย

ตลอดจนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยศรีโคตรบูร (ทวารวดีลาว) และสมัยขอม อาทิ พระธาตุศรีโคตรบอง ใบเสมาโบราณ
ชิ้นส่วนแกะสลักของประติมากรรมขอม แนวกำแพงหินยักษ์บ้านนาไก่เขี่ย ตลอดจนซากปรักหักพังของเจดีย์โบราณ
และซากพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ในสมัยอาณาจักรล้านช้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นซากเมืองโบราณ อาทิ เมืองอรันรัตจานา และเมืองเวียงสุรินทร์
ทางตอนเหนือของเมืองท่าแขกด้วย

หลังยุคขอมเสื่อมอำนาจแล้วเมืองแห่งนี้ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง จากนั้นได้รกร้างไป
แล้วพัฒนากลายมาเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ขึ้นกับอาณาเขตของเมืองนครบุรีราชธานีศรีโคตรบูรหลวง (นครพนม)

 

บางตำราก็เล่าอย่างน่าสนใจว่า
ราวพุทธศตวรรษ ที่ 10 เมืองท่าแขกนี้คือดินแดนส่วนหนึ่งในอาณาจักรฟูนันและเจนละของพระเจ้า สุริยะวรมันแห่งเขมร
คนลาวเรียกดินแดนนี้ว่า สีโคตะบูน

จนปี พ.ศ. 2454-2455 ฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาสร้างบ้านเรือนและยึดอำนาจปกครอง
เมืองสีโคตะบูนจึงได้ชื่อว่าท่าแขกเพราะชาวต่างชาติเข้ามาเทียบเรือ

สมัยสงครามต่อต้านจักรวรรดินิยมชาวเวียดนามจำนวนมากอพยพมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในท่าแขก ประกอบอาชีพค้าขาย
จนถึง พ.ศ. 2510-2515 ได้อพยพกลับ หรือเดินทางไปยังประเทศอื่นที่มีโอกาสดีกว่า

เป็นเหตุให้เมืองท่าแขกมีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบฝรั่งเศสและเวียดนาม

ปัจจุบันท่าแขกเป็นเมืองหลวงของแขวงคำม่วน ประชากรเป็นชาวลาวลุ่ม อยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์
มาทางทิศใต้ 350 กิโลเมตร เป็นเมืองท่าค้าขายและมีด่านชายแดนสากลติดต่อกับจังหวัดนครพนมของไทย

นักวิชาการบางกลุ่มสันนิษฐานว่า นามของท่าแขกมาจากในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเมืองท่าสำคัญของอาณาจักรล้านช้า
เป็นสถานที่ค้าขายของชาวต่างชาติ หลายชาติหลายภาษาปะปนกันทั้งลาว ไทย จีน ญวณ แขก ฝรั่ง จึงเรียกนามว่า เมืองท่าแขก โดยมีชื่อเต็มว่า เมืองท่าของแขกคน หมายถึงเมืองท่าน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำของ (แม่น้ำโขง)
ซึ่งมีผู้คนเดินทางไปมาขวักไขว่

นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าเมืองท่าแขกมีชื่อเดิมว่า หอผ้าท่าแขกพราหมณ์ และมีพัฒนาการยาวนาน
มาตั้งแต่สมัยก่อนสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จะย้ายเมืองหลวงมาที่นครเวียงจันทน์ หรือก่อนสมัย
พระเจ้าฟ้างุ้มมหาราชจะสถาปนาอาณาจักรล้านช้าง โดยอ้างเหตุการณ์สมัยเมืองมรุกขนคร และเมืองเวียงจันทน์
ภายใต้การปกครองของชนพื้นเมือง ก่อนการอพยพมาของชาวลาว ซึ่งปรากฏในคัมภีร์อุรังคธาตุนิทาน
(ตำนานพระธาตุพนมหรือตำนานธาตุหัวอก)

 

ความว่า...ครั้นเถิงฤดูกาลสังกาศสังขารใหม่... ครั้งนั้น พระยาสุมิตตะธัมมะวงษา พระองค์ได้พระราชทานคนใช้แก่อามาตย์บุรีจัน มีหมื่นเจียมปางเปนต้น พร้อมกับคำหมื่นหนึ่ง แลเสื้อผ้าครบถ้วนทุกคน
นอกจากนี้ พระองค์ยังได้จัดหานางงามสองนางไปพระราชทานแก่บุรีจัน นางหนึ่งเปนเชื้อสายชาวจุลณีชื่อว่า
มังคละกตัญญู นางหนึ่งชื่อว่า มุงคุณทปาลัง (เปนเชื้อสายชาวราชคฤห์) พร้อมด้วยบริวารนางละห้าร้อย
ช้างพรายซาวโต มีควาญกำกับทุกโต คำแสนหนึ่ง แลเสื้อผ้าอาภรณ์ พร้อมทั้งเครื่องปัญจราชกกุธภัณฑ์ ๕ ประการ
มอบให้แก่พราหมณ์ทั้ง ๕ เป็นหัวหน้านำเครื่องทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อราชาภิเษกเจ้าบุรีจัน พราหมณ์ทั้ง ๕ นั้น มีชื่อดังนี้
๑ มังคละพราหมณ์ ๒ จุลมังคละพราหมณ์ ๓ ไชยพราหมณ์ ๔ สิทธิพราหมณ์ ๕ จิตตวัฒนะพราหมณ์

พราหมณ์ทั้ง ๕ นี้ เฮียนฮู้จบไตรเพท ครั้นเถิงฤกษ์งามยามดี จึงสั่งให้ลงเฮือขี้นไปเมืองของบุรีจัน เมื่อพราหมณ์ทั้ง ๕
พร้อมเครื่องของ มีนางทั้งสองเปนต้น ขึ้นไปฮอดแล้วจึงให้จอดเฮือที่ท่าหอแพร

หมื่นกลางโฮงจึงให้คนไปบอกหมื่นนันทอาฮามแลน้าเลี้ยงพ่อนม ให้พร้อมกันสร้างแปลงราชสำนักสองห้อง
พร้อมเครื่องหอขวางหลังหนึ่ง เพื่อให้นางทั้งสองอยู่ หลังหนึ่งสร้างขึ้น เพื่อเก็บเครื่องเทิง
แลอีกสองหลังสำหรับให้พราหมณ์ทั้ง ๕ อยู่ ความเรื่องนี้จึงได้ฤๅชาปรากฏไปว่า หอผ้า ท่าแขกพราหมณ์...

 

อย่างไรก็ตาม ท่าแขกในสมัยนั้นน่าจะยังไม่ได้พัฒนามาจนกลายเป็นหัวเมืองขนาดใหญ่เช่นในปัจจุบัน
และเชื่อว่าคงมีฐานะเป็นชุมชน ที่มีความเจริญไม่น้อย ต่อมา ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์
พระองค์ทรงสั่งให้พระบรมราชากิตติศัพท์เทพฤๅยศ (มัง มังคละคีรี) เจ้าเมืองนครพนม (เมืองละคร)
สร้างเมืองท่าแขกขึ้นฝั่งตรงข้ามกับเมืองนครพนม เพื่อกวาดต้อนผู้คนให้หนีศึกจากสยามเข้ามาอาศัยอยู่

พร้อมทั้งสั่งให้เจ้านายจากเวียงจันทน์มาช่วยควบคุมการก่อสร้าง หลังจากสยามยกทัพขึ้นมาแล้ว
ทำให้การสร้างเมืองท่าแขกหยุดชะงักลง

ดังปรากฏโดยละเอียดในเอกสารเพ็ชรพื้นเมืองเวียงจันทน์ ความว่า

 

...แต่นั้น เคืองพระทัยเจ้าองค์ยั้งขม่อมหลวง พระก็จัดไพร่พร้อมดาห้างแต่งตัว เฮาจงคืนเมืองตั้งหนองบัวขนันอยู่
ภายพุ้น แต่ว่าครัวขี้ฮ้าย อย่าต้านต่อซน ท่านเอ๋ย พระก็ฮับสั่งให้เจ้าแห่งเมืองลคร
เจ้าจงพาพลคืนอย่านานคาค้าง คันว่าเมือเถิงห้องอย่านานเฮ็วฮีบ จริงเทอญ

จัดไพร่ข้ามของแท้อย่านาน หั้นท่อน แล้วจึงพาพลตั้งแปลงเวียงขนันอยู่ แฝงฝ่ายน้ำทางพุ้นแวดระวัง เที่ยวเทอญ ฯ
แต่นั้น หัวเมืองเจ้าชาวลครไวฮีบ อ่วยหน้าช้างคืนแท้บ่นาน ทั้งวันแท้ทั้งคืนเขียวถีบ ย่านแต่เศิกลัดต้อนตันฆ่าหว่างทาง

เศิกเหล่าเลยถีบม้าเต้นไล่ตามหลัง เจ้าก็อวนกำลังต่อเลวหนีแท้ ตั้งแต่ครราชเท่าเถิงเขตต์ขงละมุม เขาก็นำไปลัดที่โพนทันม้า ตันขนันต้อนครัวไทยยายอยู่ เขาก็ฮัดเฮ่งต้อนตันหน้าสู่ทาง
ม้มจากหั้นเถิงท่งเชียงไต เขาก็ไหลพลนำผ่าเลวฟันฆ่า ก็จึงเถิงแห่งห้องขงเขตต์เมืองพิมาย

กลายแดนไทยด่วนเมือทั้งฟ้าว วันคืนแท้บ่มีนานยามยีบ ก็จึงเถิงแห่ห้องลครแท้ที่ตน หั้นแล้ว

เจ้าก็ใช้ถีบม้าไปป่าวขงลคร จัดครัวไปข้ามของอย่าช้า ไผอย่าดลคาค้างจักคนลูกอ่อน จริงเทอญ
ปัดกวาดข้ามของแท้สู่คน เทียวเทอญ ย่านแต่ครัวจิ่มใกล้ลุกขึ้นเป็นเศิก บ่ฮู้ เห็นแต่ครัวเต็มเมือง
สู่ภายจริงแท้ โตหากไปเทม้างเมืองเขาปัดกวาดมานั้น มันก็ดูมากล้มกลัวย่านหมู่เขา แท้แล้ว

เขาหากอยู่ครราชพู้นติดต่อตามมา ไผบ่อาจมืนตาฮบต่อซนเขาแพ้ แต่ภูเขาขั้นเท่าที่ศรีคอนเตา ศีร์ษะเกษ
เขาก็มาอยู่เต้าเต็มแท้สู่ภาย แล้วเหล่าเอาตัวข้ามแคมของปัดขอด ลาวหมู่นั้นแทนบ้านสู่ภาย หั้นแล้ว ฯ

แต่นั้น เจ้าก็จัดคนสร้างแปลงเวียงท่าแขก ลวงกว้างได้สามฮ้อยชั่ววา เวียงจันทร์เจ้าเวียงแกเป็นแก่
มาแนะให้เขาตั้งก่อเวียง ลวงสูงได้พอประมาณเจ็ดศอก ใหญ่แลน้อยเวียนอ้อมสี่กำฯ...

 

 

...เถิงเมื่อเดือนหกขึ้นสิบสองค่ำ มาเถิง เจ้าก็แปลงตราขัดฮอดละครมิช้า เจ้าให้หาเกณฑ์คนกล้าไปตีเหมราษฐ เสียเทอญ
เหตุว่าเหมราฐนั้น

เขาเกิดเป็นเศิกขึ้นแล้ว ให้เจ้าไปตีเสียอย่ากลายเดี๋ยวนี้ อันว่าปลูกเวียงนั้นเซาดูหยุดก่อน หั้นเทอญ

จักว่าดีแลฮ้ายเมือหน้าบ่เห็น ฯ แต่นั้น นายคุมเจ้าเวียงแกแจ้งเหตุ เจ้าก็ฮัดเฮ่งขึ้นทั้งฟ้าวบ่เซา
เจ้าก็กลับเมือเฝ้าบาทายั้งขม่อม เห็นแต่เฮือตั้งเต้าเต็มน้ำกึ่งกอง...
แต่นั้น เมืองละครพร้อมมหาไชยฟ้าวฟั่ง ไปฮอดท่าแขกแล้วบ่เห็นแท้ที่ใด เห็นแต่ลาวเต็มเต้าเมืองลครของเก่า ภายพุ้น

เขาก็คืนคอบไหว้องค์เจ้าสู่อัน หั้นแล้ว แกวก็เลยเคียดคล้อยป้อยด่าคำแข็ง สูอย่าเลิงๆ ตัวะล่ายกูฉันนี้

อันว่าของฟากนั้นบ้านอยู่เดิมเขา แท้นา สูว่าเศิกมาเต็มฝ่ายเฮาภายนี้ สูจงไปตั้งค่ายเป็นด่านหนองหลาง หั้นเทอญ

กูจักเอากำลังเคลื่อนไปในหั้น หน่วยหนึ่งตั้งท่าแขกแคมของ ที่พุ้น ผุงหมู่ไทยเมืองสูอยู่ตระเวนภายหั้น

คันว่าเศิกหากข้ามยามใดให้มาคอบ กูเทอญ กูก็บ่หย่อนย้านเสียมนั้นท่อใย แท้แล้ว
ให้สูจัดมาเฝ้ายังกูให้มันมาก จริงเทอญ กูนี้คนเจ้าฟ้าหาญแท้อยู่กลาง หั้นแล้ว ฯ...

 

หลังจากสยามได้เข้าบุกเผานครเวียงจันทน์แล้ว ประชาชนในเมืองท่าแขกเชื่อว่า สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์ได้โปรดเกล้าฯ ให้ชาวบ้านชาวเมือง นำพระพุทธรูปมีค่าสำคัญต่างๆ ไปหลบซ่อนการปล้นของฝ่ายสยาม หนึ่งในสถานที่สำคัญ
ของการเก็บรักษาโบราณวัตถุล้ำค่าเหล่านี้คือ ถ้ำปลาฝา แขวงคำม่วน

ต่อมาบุตรชายเจ้าเมืองนครพนมและเป็นหลานชายของพระบรมราชากิตติศัพท์เทพฤๅยศ (มัง มังคละคีรี)
ผู้สร้างเมืองท่าแขก ได้แก่ เจ้าอุปฮาต (จันทร์ทองทิพย์) ว่าที่เจ้าเมืองนครพนม และพระยาพนมนครานุรักษ์สิทธิศักดิ์เทพฤๅยศ (ยศวิชัย) เจ้าเมืองนครพนม

๒ พี่น้องเกิดวิวาทบาดหมางกัน ด้วยท้าวยศวิชัยผู้น้องโจทย์ฟ้องท้าวจันทร์ทองทิพย์ผู้พี่
ตั้งแต่สมัยยังรักษาราชการเมืองไปยังข้าหลวงใหญ่ ฝ่ายสยามว่า
ท้าวจันทน์ทองทิพย์สมาคมคบคิดกับเอเยนต์การค้าใหญ่ของฝ่ายฝรั่งเศส
สยามสั่งให้พระยาโพนพิสัยสรเดช (คำสิงห์ สิงห์ศิริ)

เจ้าเมืองโพนพิสัย มาเชิญตัวท้าวจันทน์ทองทิพย์ไปชำระความกับข้าหลวงใหญ่ฝ่ายสยาม

ท้าวจันทร์ทองทิพย์ไม่พอใจอย่างมากจึงชักชวน ประชาชนฝั่งขวาแม่น้ำโขงข้ามไปอาศัยอยู่ฝั่งซ้ายมากกว่า ๗๐ คน
พร้อมทั้งอัญเชิญเครื่องยศพระราชทานของเจ้าเมืองนครพนมผู้เป็นพระราชบิดา

ตลอดจนหอกทองคำอันเป็นสมบัติของราชตระกูลเจ้าเมืองนครพนมในอดีตซึ่งเคยใช้รบกับพวกฮ่อ
แอบนำข้ามแม่น้ำโขงไปอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสพึงพอใจอย่างมากจึงปูนบำเน็จตั้งให้ท้าวจันทน์ทองทิพย์เป็นเจ้าเมืองท่าแขก พร้อมทั้งอุปการะเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้านายเมืองนครพนมกับฝรั่งเศสนั้นเหตุเนื่องมาจากว่า ม. เปราต์ เอเยนต์การค้าฝรั่งเศส

เมื่อครั้งเดินทางมากำกับการที่เมืองนครพนม ได้ชอบพอกับอาชญานางจันสด ธิดาท้าวพรหมสุรินทร์
ซึ่งเป็นเป็นพระราชนัดดาของเจ้าเมืองนครพนมและเป็นพระนัดดาของพระราชกิจภักดี
กรมการเมืองนครพนมชั้นผู้ใหญ่

ทั้งสองจึงได้ตกลงแต่งงานทำพิธีบายศรีผูกสัมพันธ์ทางเครือญาติกันต่อหน้าเจ้าเมืองนครพนม
จนไม่เป็นที่พอใจแก่สยามนั่นเอง

่ในปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893) ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและได้มีการปักปันเขตแดนกับสยาม
ต่อมา ในวันที่ 3 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้เดินเรือขึ้นไปตามแม่น้ำโขงเพื่อตรวจตราการปฏิบัติงานของคอมมิแซร์
(หรือพระยากอม) ที่อยู่ในแผ่นดินของลาว เรือของฝรั่งเศสในเวลานั้นต้องใช้ฟืนจุดจึงจะสามารถแล่นไปได้
เนื่องจากเป็นระบบไอน้ำ ฝรั่งเศสจึงสั่งให้คนลาวตัดฟืนแล้ววางไว้ที่ริมแม่น้ำโขง

ครั้งหนึ่งที่ฝรั่งเศสได้จอดเรือเพื่อนำฟืนไปไว้บนเรือ ก็ทำให้ได้โอกาสดูประชาชนชาวลาว
ทำบุญโดยเอาตะกั่วมาหลอมเป็นดอกผึ้ง

ฝรั่งเศสจึงนำดอกผึ้งไปค้นคว้าและตรวจสอบ จึงพบว่าตามแม่น้ำสายนี้น่าจะมีแหล่งปูนและแหล่งตะกั่ว
ฝรั่งเศสจึงจัดตั้งโรงงานอยู่ที่ปากแม่น้ำ

ด้วยเหตุนี้บริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่าเมืองหินปูน ต่อมาก็เรียกเพี้ยนกันว่าเมืองหินบูน บางคนก็เรียกว่าเมืองศรีบุญเฮืองฟองวินห์
เพราะเดิมนั้นเมืองหินบูนเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านศรีบุญเฮือง (บ้านศรีบุญเรือง) มาก่อน

แล้วทางฝรั่งเศสได้แต่งตั้งให้คนเวียดนามชื่อ ฟองวิน (ฟองวินห์) มาเป็นผู้คุมงานอยู่ที่นั้นทั้งหมด
ต่อมาถึง พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) ฝรั่งเศสเห็นว่าที่ตั้งเมืองหินบูนบริเวณชายฝั่งเริ่มมีการกัดเซาะพังทลายไปเรื่อยๆ

จึงทำการย้ายเมืองหินบูนไปตั้งอยู่ที่เมืองท่าแขกและสร้างให้เมืองท่าแขก
เป็นตัวเมืองศูนย์กลางการปกครองตั้งแต่นั้นมา

 

ปัจจุบันชื่อของเมืองท่าแขกเป็นชื่อของเมืองหลวงแห่งแขวงคำม่วน ซึ่งแขวงคำม่วนนั้นเดิมก็เป็นหัวเมืองเก่าแก่ในประวัติศาสตร์ลาวเช่นเดียวกัน
ทางรัฐบาลลาวได้เลือกใช้ชื่อคำม่วน เนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้เพียงพอ

แขวงคำม่วนตั้งอยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์
ลงมาทางทิศใต้ถึง 350 กิโลเมตร นับเป็นเมืองศูนย์กลางของการเดินทางและเป็นด่านพรมแดนและท่าด่านที่สำคัญ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและ ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่นิยมเดินทางมาจากเวียงจันทน์
แต่นิยมใช้บริการสะพานมิตรภาพ 3 และเรือข้ามฟากจากจังหวัดนครพนมมากกว่า

 การเดินทางไปเมืองท่าแขกจากประเทศไทย สามารถทำได้โดยผ่านด่านพรมแดน
ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
เป็นจุดกึ่งกลาง ในการเดินทางระหว่าง เวียงจันทน์หาปากเซ และเป็นเมืองที่มีความกว้าง ที่แคบที่สุดในประเทศลาว
ทำให้การเดินทางจากนครพนม (ประเทศไทย) สู่ประเทศเวียดนามที่ใกล้ที่สุด ตามเส้นทาง R12 และ เส้นทาง R8

ซึ่งเมืองนี้ รัฐบาลลาว ได้อนุญาตให้นักลงทุนภายใน และ ต่างชาติเข้ามาลงทุน
โดยก่อตั้ง เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ถืง 2 แห่ง

คือ เขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขก และ เขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียว

 

 

 

 


 

ผมไม่มีโอกาศถ่ายภาพนิ่งในพิธีเลย ตอนนี้ ผมหยุดถ่ายวีด๊โอแล้ว
ขอเก็บภาพบรรยากาศหลังเสร็จพิธีก็แล้วกันครับ


 

 

 

 

รับพรจากพระสงฆ์ใหม่และแสดงความชื่นชมยินดีกันถ้วนหน้า

 

 

ดูเงินกีบครับ ดูเงินกีบ
( อีนางน้อย มาถ่ายก่อน เลยได้คนงามเป็นนางแบบนำครับ)

 

ขอถ่ายรูปกับพระสงฆ์ใหม่ทั้งสามท่าน แน่ครับ

 

 

 

 

 

พี่น้องไทยแฮ่ กะมาหลายเด้อ

บรรยากาศทั่วไปครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณ ข้าวน้ำซำปลา การบริการของซิสเตอร์ คณะนาง และกลุ่มเยาวชน นำ์เด้อครับ

 

ไปหย้างเล่น แคมของ

 

 

“แม่น้ำโขง” แม่น้ำสายนานาชาติสายหนึ่งของโลก ว่ากันว่ามีความยาว 4,000 กว่ากิโลเมตร
ผ่านธิเบต จีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม รวม 7 ประเทศ

 

 

 

 

มองเห็นฝั่งไทย ด้านนครพนม อยู่ลิบๆ

 

ถนนเส้นใกล้แคมโขง
อาคารบ้านเรือนแถวๆ นี้ จะเป็นตึกทรงสมัยอาณานิคม ทาสีเหลืองมัสตาร์ด ประตูและหน้าต่างเป็นสีน้ำเงินเข้ม

เลาะแคมของ

 

 

ชูสองนิ้วมาให้ แต่บ่เบิ้งมาทางเฮาเลย ผู้สาวนิ

 

 

 

ลาแล้วครับท่าแขก

 

 

เกือบสี่โมงเย็นแล้วครับ

 

 

 กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าบรรจง คุณพ่อโล คุณพ่อบุณธรรม
สามเณรใหญ่ ท่าแขก และทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
 

 

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก
https://th.wikipedia.org/

 

 
   
   
   
 


 
 

 

 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว


       
             

    บันทึกแห่งความทรงจำ        

           

บทกวี" วัยกับเวลา...และการเดินทางของชีวิต"  โดย ปสน.
กลับมาอีกครั้ง หนุ่มๆ สาวๆ มัธยมปลาย
ปี 2529 ซ.ย. ท่าแร่ สกลนคร
เมื่อ 2 พ.ย. 2556

หนังสืออนุสรณ์ ม.6
โรงเรียนเซนต์ยอเซฟท่าแร่ สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2529

             

สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ เมื่อครั้งจบ ม.6
ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร


ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
           

         
วันและเหตุการณ์สำคัญ
             
         
             
             

 

 
 

 
 
" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204

Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2016-09-18
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550