www.naphoradio.com : FM 88.25 MHz. "วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ"
"วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz. "รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
 

ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com

ติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมล่าสุดของเรา ที่นี่

คริสตชนชาวนาโพธิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดนักบุญมารีอา มักดาเลนา นาโพธิ์
27/11/2016
 
มิสซาขอบพระคุณโอกาสฉลองวัดและฉลองความเชื่อประจำปี
วัดนักบุญมารีอามักดาเลนา นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ชมภาพชุดที่ 1 การแสดงต้อนรับ

ชมภาพชุดที่ 2 มิสซาขอบพระคุณ
                  โอกาสฉลองวัดและฉลองความเชื่อประจำปี


ชมภาพชุดที่ 3 พิธีเสกอาหาร เปิดโรงทานบริการ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุ ขอมี ขอใช้
แจ้งเปลี่ยนผังรายการวิทยุ และเปลี่ยนแปลหน้าเว็บเป็นวิทยุประเภทบริการทางธุรกิจ
เมื่อ 13 ตุลาคม 2559
13/10/2016
 
นายประสงค์ เนืองทอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมิติประสบการณ์
ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ)
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศุนย์ กศน.อ.กุสุมาลย์
11 ตุลาคม 2559
11/10/2016
ยื่นคำร้องคัดค้านข้อมูลพิกัดตั้งสถานีวิทยุ
ณ สำนักงาน กสทช. เขต 8 อุดรธานี
22 กันยายน 2559
22/09/2016
 
เล่าเรื่องเมืองท่าแขกและร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์
แขวงคำม่วน (ท่าแขก) สปป.ลาว
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016/2559
16/09/2016
 
 

 
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ารางการออกอากาศฯ

 
 

 
Listen Download
ฝากข้อความ-ขอเพลง


 
 


โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
"บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างความปรองดองในสังคม"

โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.2 ประธานในพิธี
เมื่อวันศุกร์ 17 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 


 

วานนี้ (17มี.ค.) นายประสงค์ เนืองทอง ในนามสื่อมวลชน ตัวแทน วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง FM 104.50MHz.
และวิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz. จังหวัดสกลนคร ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ณ โรงแรมบ้านเชียง อ.เมือง จ.อุดรธานี พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

โดยจัดเวทีเสวนาสื่อมวลชน ในหัวข้อ "บทบาทสื่อมวลชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม"
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางการแก้ไขประเด็นการนำเสนอข่าวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมรวม
ทั้งเสนอแนวทางการสร้างความ สามัคคีปรองดองทั้งนี้ มีสื่อมวลชน จำนวน 210 คนจาก 5 จังหวัด ได้แก่ จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหาร จ.เลย จ.สกลนคร และจ.อุดรธานี เข้าร่วมประชุม

 

รายนามสื่อมวลชนสกลนครที่ได้รับเชิญเพื่อร่วมโครงการการเสวนาครั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายยุทธพงษ์ กำหนดแหน่ ตัวแทนผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี ,เรือเอกจิรวัฒน์ มาสแก้ว ตัวแทนผู้สื่อข่าวจังหวัดเลย ,นายนิธิศักกดิ์ เศรษฐแสงศรี ตัวแทนผู้สื่อข่าวบึงกาฬ , นายวีระศักดิ์ สุดโต ตัวแทนผู้สื่อข่าวจังหวัดมุดดาหาร และนายวัฒนา น้อยนาง ตัวแทนผู้สื่อข่าวจังหวัดสกลนคร โดยมีประเด็นการเสวนา

 ประกอบด้วย สื่อมวลชนมีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมอย่างไร -สื่อมวลชนท่านเชื่อว่าสื่อสามารถสร้างความสามัคคีปองดองได้ด้วยแนวทางใดบ้าง -เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนในระดับภาคและในระดับจังหวัด -แนวคิดอย่างไรในการดำเนินการที่จะทำให้สื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือจะสร้างความขัดแย้งในสังคมไทย และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือ คสช.ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ชาสงบสุขอย่างยังยืน
ฯลฯ
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาค 2 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง และการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยจะเห็นได้จากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองขึ้นมาดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง

“ขอฝากข้อคิดต่อสื่อมวลชนและผู้ใต้บังคับบัญชา ขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกมีจรรยาบรรณ มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะก่อให้เกิดความสงบสุข และอยากเห็นพี่น้องสื่อมวลชนให้ความร่วมมือในการสร้างความสามัคคีปรองดองเช่นนี้ตลอดไป”พล.ท.วิชัยกล่าวและว่า

แม่ทัพภาค2บุกอีสานบนขอสื่อนำเสนอข่าวป.ย.ป.ในทิศทางเดียวกัน
พล.ท.วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาค 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

 

 

การจัดกิจกรรมเสวนานี้ ก็เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างพี่น้องสื่อมวลชน ในการนำเสนอข่าวสาร อีกทั้งจะเป็นอีกแนวทางที่ทำให้สื่อมวลชน ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน อาจจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ ตามกรอบแบบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วน จาก Line
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนสกลนคร โดย Wichai Chaimong

ขอบคุณเนื้อหาประกอบ จาก
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์


 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว


       
             

    บันทึกแห่งความทรงจำ        

 
           

บทกวี" วัยกับเวลา...และการเดินทางของชีวิต"  โดย ปสน.
กลับมาอีกครั้ง หนุ่มๆ สาวๆ มัธยมปลาย
ปี 2529 ซ.ย. ท่าแร่ สกลนคร
เมื่อ 2 พ.ย. 2556

หนังสืออนุสรณ์ ม.6
โรงเรียนเซนต์ยอเซฟท่าแร่ สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2529

             

สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ เมื่อครั้งจบ ม.6
ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร


ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
             

         
วันและเหตุการณ์สำคัญ
             
 
           
             
             

 

 
 

 
 
" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204

Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2017-03-18Date -->Date -->Date -->Date -->Date -->
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550