www.naphoradio.com : FM 88.25 MHz. "วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ"
"วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM.8825MHz. "รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
 


บริการของเรา
ห้างหุุ้นส่วนจำกัดนาโพธิ์ิ์เรดิโอ  
- กิจการสถานีวิทยุ ผลิตสื่อวิทยุ วิทยุ-วีดีโอ
  ออนไลน์ สปอตโฆษณา
- รับจดทะเบียน ดูแล โดเมนเนม-โฮสติ้ง
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- จำหน่ายเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าฯลฯ
หยุดวันอาทิตย์
รายละเอียด โทร. 089 8633349
 
naphoradio WiFi  
- บริการอินเตอร์เน็ตความเร็งสูง 65/7 Mbps.
- รับติดตั้งระบบ WiFi ในและนอกสถานที่
- บริการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย
- บริการ Wifi รายวัน รายเดือน เริ่มที่ 390บ/ด
  webmaster@naphoradio.com
บริการทุกวัน
โทร. 089 8633349
วิทยุนาโพธิ์ิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.  
-รับทำสปอตวิทยุ สปอตโฆษณา  ราคามารตฐาน
-ให้เช่าเหมาเวลา รายชั่วโมง รายเดือน
-รับเปิดสปอตต้นชั่วโมง/ในรายการวิทยุ
-รับถ่ายทอดเสียงงานพิธีและทำวิทยุออนไลน์
ออกอากาศทุกวัน
naphoradio@gmail.com
โทร.0898633349
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
-เปิิดบริการสมาชิกในการทำธุรกรรมการเงิน
- รับฝากเงินหุ้น เงินออมทรัพย์ กู้ยืมเงิน
- รับสมัครสมาชิกในเขต ต.นาโพธิ์ ต.กุสุมาลย์
  ต.นาแก้ว จ.สกลนคร อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ฯลฯ ทุกปี
หยุดวันเสาร์
รายละเอียด
np125credit@gmail.com
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง
- ให้เช่าพื้นที่ วางแผง จำหน่ายสินค้า ร้านค้า
 - บริการตลาดคลองถมหรือตลาดเย็น
   ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 20.00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
 
พี เอส เอ็น สตูดิโอ
- บริการซ่อม-ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ถ่ายเอกสาร การ์ดเชิญ การ์ดงานแต่ง ฯลฯ
- จ่าหน้าซอง พิมพ์ใบบอกบุญ กฐิน-ผ้าป่า
- บริการถ่ายรูปด่วน รอรับได้ รับงานทั่วไป
บริการทุกวัน
รายละเอียด
psnstudio@gmail.com
ติดตามความเคลื่อนไหว
กิจกรรมล่าสุดของเรา ที่นี่

เล่าเรื่องเมืองท่าแขกและร่วมพิธีบวชเป็นพระสงฆ์
แขวงคำม่วน (ท่าแขก) สปป.ลาว
ศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016/2559
16/09/2016
   
 
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลนาโพธิ์
ณ ศูนย์ กศน.ตำบลนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559
13/06/2016
วิทยุนาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
เข้ารับการอบรม วิทยากรเพื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ดีเจประชาธิปไตยชุมชนส่งเสริมการออกเสียงประชามติ
เมื่อ 13 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมสกลแกรน์พาเลซ อ.เมือง จ.สกลนคร
10/06/2016
 
เมื่อวันพฤหัสบดี 26 พ.ค.59
26/05/2016
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 2 ครั้งที่ 12/2558 เมื่อ 18 พ.ค.59
18/05/2016
 
13/05/2016
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ กศน.2559
ระหว่าง 2-4 พฤษภาคม 2559
4/05/2016
 
แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
เมื่อสิ้นเดือน เมษายน 2559
4/05/2016
 
 
วันนี้วันครอบครัว
รดนำขอพร คุณพ่อยอแซฟ ธีระยุทธ อนุโรจน์
เราขอให้คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไปนะครับ
สรงน้ำ้รูปแม่พระ
และไม้กางแขน ประจำบ้าน
14/04/2016
 
พิธีบูชาขอบพระคุณวันสงกรานต์
วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ
พิธีมอบใบพรจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
แก่ครอบครัวที่แต่งงานมากกว่า 50 ปี
พิธีผู้ข้อต่อแขนและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เพื่อเป็นการขอพรโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
13/04/2016
ผลการจัดชั้นสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด สหกรณ์ชั้น 2
โดย นายประสงค์ เนืองทอง ประธานกรรมการดำเนินการ
เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด เมื่อ 30 มีนาคม 2559
  นายประสงค์เนืองทอง
ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
และนายถนอม ผิวตะศาสตร์ รองประธานฯ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ร่วมเคารพศพ วางพวงหรีด ร่วมอาลัย การจากไปของ สมาชิก
นายสมภาร คาอำกวย อายุ 66 ปี พร้อมมอบสวัสดิการ สก.2
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ณ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ 7 ต.นาโพธิ์
อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนครเมื่อ 23 มีนาคม 2559
  นายประสงค์ เนืองทอง
ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิื 125 จำกัด
ร่วมพิธีฌาปณกิจและมอบสวัสดิการ สก.1 สก. 2
แก่ผู้รับผลประโยชน์ สมาชิกที่เสียชีวิต
นายวิทยา แก้วจันลา อายุ 69 ปี 6 เดือน
ณ เมรุ วัดโพนธาราม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

เมื่อ 21 มีนาคม 2559
การประเมินมิติประสบการณ์ เทียบระดับ
การศึกษา (แบบไต่ระดับ) 2/58
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกุสุมาลย์
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559
  มอบสวัสดิการคลอดบุตร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
มอบและเยี่ยม นางวัฒนา มันอินทร์ สมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่คลอดบุตร ด.ญ.ออมทรัพย์ มันทร์อินทร์ ที่บ้านบอน
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยู่เนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ชุดที่ 2 ครั้งที่ 9/2558
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
  ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์ ปี2559
ประสงค์ เนืองทอง รวมในนาม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์125ฯ
วันอาทิตย์ที่ 14กุมภาพันธ์ 2016
ร่วมประชุมจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร ปี 2559
“100 ปี สหกรณ์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสกลนคร

9 กุมภาพัน 2016
  ประมวลภาพ
การสัมมนา ทิศทางสภาวิชาชีพสื่อมวลชนในทศวรรษที่ 21
ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรุปผลงานสหกรณ์ฯ
12 มกราคม 2016
  สค.นาโพธิ์ 125จัดสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่
สมัครใหม่ ฝากสะสมเงินหุ้น-ฝากเงินทุกประเภท
100 บาท ขึ้นไป ลุ้นโชค ชิงรางวัล
ตั้งแต่ 20 -30 ธันวาคม 2558
และวันอาทิตย์ต้นเดือน 3 มกราคม 2559
ส่งท้ายปีเก่าต้้อนรับปีใหม่ 2016 วิทยุ+สหกรณ์ฯ
31 ธันวาคม 2015-1 มกราคม 2016

  5 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งเรา... วันพ่อแห่งชาติ
ครอบครัวของเรา พ่อของเรา
เคารพ- ร่วมมิสซาปลงศพ-มอบสวัสดิการ
สมาชิกเสียชีวิต คุณยาบคำช้า เนืองทอง อยุ 73 ปี
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558
  ประมวลภาพกิจกรรม บรรยากาศ
การจัดกินกรรมลอยกระทง ปี 2558
วิทยุนาโพธิ์ิืเรดิโอ FM 88.25 MHz.
25/11/2015
ประกาศผลการปฏิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จก.

เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2558
  ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 1)
8/11/2015
ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 2 )
8/11/2015
  ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 3)
8/11/2015
ประมวลภาพทอดกฐินวัดป่าโนนกุงบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (หน้า 4
) 8/11/2015
  ประมวลภาพทอดกฐินโรงเรียนบ้านโพนจาน
อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
8/11/2015
ชมประมวลภาพวีดีโอกฐินวัดป่าโนนกุง โพนจาน นครพนม
เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558
  ประชุมคณก.สหกรณ์ฯ และ แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

เมื่อ 8 ตุลาคม 2558
ติดตั้งป้ายชื่อด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์ฯ
เมื่อ 26 กันยายน 2558
  แจ้งผลการปฎิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด

เมื่อ 1 กันยายน 2558
ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83
พรรษามหาราชินี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
  ผลการปฎิบัติงาน เมื่อสิ้น ก.ค.58 สค.นาโพธิ์ 125 จำกัด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558
ร่วมระบบมาตรฐานการบริหารจัดการของสหกรณ์เครดิยูเนี่ยน
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
  ฉลองนักบุญมารี มักดาเลนา วัดคาทอลิกนาโพธิ์
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558
สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
ปรับปรุงใหม่ พร้อมบริการสมาชิก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
(คุณพ่อบุญยัง เอกสะพัง) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2558
ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.2558
ประกาศผลการปฏิบัติงาน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จก
.
เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558
  ประมวลภาพพิธีรับมอบและเปิดอาคารแพทย์แผนไทย รพ.กุสุมาลย์ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ. สสจ.สน. ประธานพิธี
วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2558
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
  ชมภาพชุดที่ 1   ,ชมภาพชุดที่ 2 26/05/2015
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เตรียมปิดปีบัญชี 2557
เตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 22/05/2015
โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
11/05/2015
  โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร
27/04/2015
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการโฆษณาฯทางสื่อวิทยุ
จัดโดย สสจ.สกลนคร ณ รร.อิมพิเรียลสกลฯ
24 เม.ย.2558
  ผลการปฎิบัติงานสหกรณฯ์เมื่อสิ้นมีนาคม58 และประชุม คณก.
ชุดที่1 ครั้งที่15/2558
07/04/2015
วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ระลึกถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า
บ่าย 3 โมง นมัสการกางเขน วัดคาทอลิกนาโพธิ์03/04/2015
  ครบรอบ 1 ปี ของตลาดเย็นหรือคลองถม
ตลาดพอเพียงโพธิ์ทอง ทุกเย็นวันพฤหัสบดี
02/04/2015
 
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สค.นาโพธิ์ 125 จก.
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 14/255710/03/2015
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการวิทยุชุมชน2558
วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ 03/03/2015
  แจ้งผลงานสหกรณ์เมื่อสิ้นเดือน ก.พ.58-งานบริการสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด 01/03/2015
ประมวลภาพฉลองวัดคาทอลิกนาโพธิ์ (หน้า1 ,  หน้า2 )
โดย พระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ 14/02/2015
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่1 ครั้งที่ 13/2557
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ิื 125 จำกัด 03/02/2015
ประกาศ สค.นาโพธิ์ 125 จก. เมื่อสิ้นเดือน ม.ค.2558
การบริการสมาชิกวันอาทิตย์ต้นเดือน 01/02/2015
  ประมวลภาพงานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 34
สายสัมพันธ์อาเซี่ยน
23/01/2015
รวมประกาศสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (สก.1-2) และ สก5
17/01/2015
  เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "กฎหมายค้ำประกันฉบับใหม"
ณ ห้องประชุมชั้น3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศเข้าร่วม กว่า 250 คน 17/01/2015
วัดคาทอลิกนาโพธิ์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพฯ โอกาสฉลองวัด
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015
14/01/2015
  สัมภาษณ์สดศิลปิน ฝน ลัดดาวัลย์-จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ทิ้งน้องก็ได้ถ้าใจอ้ายพร้อมน้ำตาสาวลำซิ่ง
13/01/2015
ผมเป็นทหารเด็ก... วันเด็กที่สกลนคร วันเด็ก ปี 2558
10/01/2015
  ประชุมคณก.สค.นาโพธิ์125 จำกัด ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2558
อนุมัติเงินกู้และการออกหน่วย 06/01/2015
ผูกแขน รับขวัญ ขอพรพ่อแม่ ครอบครัวของเรา
สวัสดีปีใหม่ 2558
01/01/2015
  งานเลี้ยงเล็กๆ ครอบครัวของเรา ลาทีปีเก่า 2557 31/12/2014
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพธิ์ 125 จำกัด
09/11/2014
  พี่น้องคริสตชนชาวนาโพธิ์ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่23
และนักบุญยอห์น ปอล ที่2
27/12/2014
 
 


 
   
 

 
 

naphoradio youtube     (กล้อง1)psnstudio youtube   (กล้อง 2 )

 
 
 
 

 
 

ารางการออกอากาศฯ

 
 ฝากข้อความ-ขอเพลง


 
 
 
 

           เด็กดี วันนี้ในอดีต
อุตุนิยมวิทยา สำนักงาน กสทช.
ผู้สนับสนุนของเรา
Radio Online ลูกค้า

วิทยุสร้างเม็กพัฒนา FM100.50MHz.


มายฮาร์ทเรดิโอ FM 102.25 MHz.


ลูกทุ่งวีไอพี FM 106.25 MHz.


สีเปินเวินเรดิโอ-บ่าวอ๊อฟ โคราช


วิทยุมิสซังท่าแร่-หนองแสง
Radio Online เพื่อนบ้าน
เว็บผู้อุปการะคุณ
หจก.เลิฟ เรดิโอ
ร้านยิ่งเจริญ-บ่าวอ๊อฟ โคราช วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง นครพนม
 

รู้จัก 10 ประเทศอาเซียน
ประวัติอาเซียน10ประเทศ
Asean Radio Stations
ฟังเพลงและรายการวิทยุจากประเทศอาเซี่ยน
more Cambodia Brunei Darussalam Myanmar
Philippines Malaysia
All Asia Radio Station Singapore Vietnam Laos
 
 


วันนี้ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ
ไป สำนักงาน กสทช. เพื่อ
ขอรับใบอนุญาตวิทยุ ขอมี ขอใช้
แจ้งเปลี่ยนผังรายการวิทยุ
และเปลี่ยนแปลหน้าเว็บจากชุมชน เป็นวิทยุประเภทบริการทางธุรกิจ
เมื่อ 13 ตุลาคม 2559

 

สนามบินสกลนคร

 

 

 

ถึงแล้วครับ กสทช. กรุงเทพฯ


พนักงานกดบัตรคิวให้ 3 ใบ
1. ขอรับใบอนุญาตวิทยุ ขอมี ขอใช้
2. แจ้งเปลี่ยนผังรายการวิทยุ
3.ขอเปลี่ยนแปลหน้าเว็บจากชุมชน เป็นวิทยุประเภทบริการทางธุรกิจ
 

 

ใช้เวลา ยังไม่ถึงเที่ยงเลย เสร็จแล้วครับ

 

 

 


มาเยี่ยมตึกพันธ์ทิพย์ซะหน่อย

 เดินทุกชั้น ได้แค่นี้   จริงๆ อยากได้ตัวอื่นที่ดีกว่านี้ แต่ที่นี่... ไม่มีแล้ว

 

 

กลับถึงสกลนครแล้วครับ 
  ฟังเพลง- ฟังนิทานกับหนุ่มน้อย คนภูไท เซี่ยงเมี่ยง ระเด่น ลันได กำเนิดสุรา จันทโครพ เจ็ดหวดเจ็ดไห นางผมหอม 7 สหายผู้วิเศษ  
        ไกรทอง กำพร้า ปลาหลด เลี้ยงลูกให้เป็นโจร          
    เพลงภูไทสัมพันธ์ เพลงนาโพธิ์ถิ่นภูไท เพลงภูไทใจช้ำ              
 
 
 
ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมาลย์มณฑล ประวัติ อ.กุสุมาลย์ นาโพธิ์ ม.1,ม.11 บ้านโคกม่วง ม.2 บ้านบอน ม.3 โคกสว่าง ม.4 บ้านม่วง ม.5 บ้านขาไก่ ม.6
  นาโพธิ์น้อย ม.7 เมืองเก่า ม.8 หนองผือน้อย ม.9 บ้านม่วง ม.10 โคกสว่าง ม.12 ทำเนียบกำนัน หอกระจายข่าว


       
             

    บันทึกแห่งความทรงจำ        

 
           

บทกวี" วัยกับเวลา...และการเดินทางของชีวิต"  โดย ปสน.
กลับมาอีกครั้ง หนุ่มๆ สาวๆ มัธยมปลาย
ปี 2529 ซ.ย. ท่าแร่ สกลนคร
เมื่อ 2 พ.ย. 2556

หนังสืออนุสรณ์ ม.6
โรงเรียนเซนต์ยอเซฟท่าแร่ สกลนคร
ประจำปีการศึกษา 2529

             

สัญญาใจ -เพลงแรกในชีวิตผม ที่แต่งเพื่อ เพื่อนๆ เมื่อครั้งจบ ม.6
ปี 2529 ซ.ย.ท่าแร่ สกลนคร


ประวัติและความเป็นมา บ้านนาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

10 ปีวิทยุชุมชนคนของแผ่นดินนาโพธิ์เรดิโอ
FM 88.25 MHz.อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง
"รักในหลวง ห่วงชุมชน คนของแผ่นดิน สร้างถิ่นไทยเจริญ"
 
           

         
วันและเหตุการณ์สำคัญ
             
         
             
             

 

 
 

 
 
" รอยยิ้มของท่าน คือความใฝ่ฝันของเรา "

วิทยุ นาโพธิ์เรดิโอ FM 88.25 MHz.
74 หมู่ 11 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210 โทร 0-4276-9204

Copyright ? 2007 PSN Studio. All rights reserved
พัฒนาโดย Webmaster@naphoradio.com ,psnstudio@gmail.com

www.free-counter-plus.com
Update 2016-11-09
เริ่มใช้เมื่อ 7 ธันวาคม 2550