" รักในหลวง ห่วงชุมชน
คนของแผ่นดิน
สร้างถิ่น ไทยเจริญ"
สมาชิกของเรา
- ฟังรายการวิทยุ ลูกทุ่งเครดิตยูเนี่ยน ทุกวัน เวลา 19.00-20.00 น และ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. FM.88.25 MHz.
- ฝากสะสมหุ้น กู้เงิน รับชำระเงินกู้และรับสมาชิกใหม่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 09.30-14.00 น.
       
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2554
สรุปผลการปฎิบัติงานและพิจารณาอนุมัติรับสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2554
และ พิจารณาร่าง ระเบียบข้อบังคับ
ว่าด้วยการจ่ายเงินฯ ของกลุ่มฯ การจัดกิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ
เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยุคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ
2011-11-28-
 

 

 

วาระแจ้งให้ทราบ
ชมวีซีดี สรุป 4 ปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด (อย่างสะออน55555555)

 

 

 

 


สรุปสมาชิ ทั้งหมดวันนี้ จำนวน 153 คน
เงินหุ้นสะสม จำนวน 286,693.70 บาท
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

 

ร่วมจัดงาน ทำความดีเชิดชูบูชาพ่อ 3 ธันวาคม 2554 เราร่วมภาคีฯ จัด
(ต้องใส่เสื้อสีเดียวกันทุกคนเด้อ สิบอกให้...)

 

 

 


นายพิบูลย์ ยนคำแสน ประธานชมรม กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.11 มาทักทายพร้อมขณะประชุม
(นึกว่ามามอบเงินช่วยจัดงานวันพ่อ(1,500)
ดีจัยเมิด บัดได๋แท้ มาฝากเงินซื้อพานพุ่มนิแหม.....)